Märksõnade register

A

Abhidharma, Gjaltšen Rinpotše
Abhisamajalankara, Gjaltšen Rinpotše
abišeka (Vt. väepühitsus)
absoluutne tõde (Vt. lõplik tõde)
ahistused, Üldvärss 3, Värss 52, Terminid
(Vt. ka meelteahistused)
ahmus, Terminid
ahnus, Sissejuhatus, Üldvärss 4, Üldvärss 12, Värss 11, Värss 91
ahv, Üldvärss 10
ahvi meelelaad, Värss 31
aine, Terminid
ainitisus, Terminid
Ainus soov, Sissejuhatus, Juhatusvärss 1, Juhatusvärss 2, Värss 97, Värss 102, Teoste loend, Gjaltšen Rinpotše
aisting, Terminid
aistisihid, Värss 16, Värss 16
aistisihtid, Terminid
ajatana, Värss 57, Põhimõisted
ajend, Üldvärss 17, Üldvärss 19, Värss 6, Värss 14, Värss 29, Värss 36, Värss 39, Värss 41, Värss 43, Värss 44, Värss 48, Värss 54, Värss 67, Värss 85, Värss 102, Neli
akaaria, Põhimõisted
Akšobja, Värss 62
alaja, Värss 34, Värss 62, Põhimõisted
algaisting, Terminid
alge, Värss 103, Kolm, Terminid
(Vt. ka ajend)
algtunnetus, Värss 51, Terminid
algviisus, Juhatusvärss 3, Värss 31, Värss 35, Värss 50, Värss 52, Värss 57, Värss 75, Värss 76, Kümme, Põhimõisted, Terminid
alkeemia, Üldvärss 19
alkohol, Üldvärss 3, Üldvärss 5, Üldvärss 24, Värss 66
allakäik (Vt. ekse)
Amitaba, Gjaltšen Rinpotše
Amitajus, Gjaltšen Rinpotše
Ananda, Värss 12, Värss 22, Värss 45, Värss 46, Põhimõisted
and, Üldvärss 20, Värss 15, Terminid
(Vt. ka annetus)
anded, Üldvärss 1, Värss 25, Kümme
(Vt. ka kümme annet)
annetamine, Üldvärss 10, Värss 16, Värss 28, Värss 35, Värss 42, Värss 52, Värss 55, Värss 63, Dharmaradža, Seitse (Vt. heldus)
annetus, Värss 51, Värss 61, Terminid
(Vt. ka toiduannetus)
seitsmeharuline, Värss 42, Seitse
annetused, Värss 22
anuttara jooga tantra, Värss 51, Värss 57, Värss 94, Neli
arahat, Üldvärss 16, Värss 33, Värss 36, Värss 39, Värss 42, Värss 46, Värss 83, Dharmaradža, Viis, Põhimõisted
Ariadeva, Üldvärss 22
armulikkus (Vt. kaastunne)
arstirohi (Vt. ravim)
arura, Värss 64
Asanga, Sissejuhatus, Värss 33, Värss 44, Põhimõisted
astroloogia, Juhatusvärss 3
asu, Terminid
Atiša, Sissejuhatus, Värss 28, Värss 42, Põhimõisted
Atši, Gjaltšen Rinpotše
ausus, Kolm

B

bardo, TP Tšetsangi eessõna, Värss 15, Värss 18, Värss 18, Värss 62, Värss 79, Värss 93, Värss 94, Pühendus, Kuus
Bhadra (Vt. Ratna Karma Bhadra)
Bhande Dharmaradža, Juhatusvärss 1, Juhatusvärss 1, Dharmaradža, Dharmaradža
bhumi, Üldvärss 23, Värss 32, Värss 33, Värss 51, Värss 75, Värss 98, Värss 101, Põhimõisted
bindu, Värss 88, Terminid
Bodhitšarjavataara, Üldvärss 19, Värss 9, Värss 21, Teoste loend
bodisatva, Põhimõisted
bodisatva tõotus, Üldvärss 10, Üldvärss 24, Kaheksateist, Nelikümmend kuus
boditšita, Sissejuhatus, Üldvärss 5, Üldvärss 6, Üldvärss 10, Üldvärss 12, Üldvärss 13, Üldvärss 15, Üldvärss 18, Üldvärss 19, Üldvärss 19, Üldvärss 21, Üldvärss 22, Üldvärss 23, Üldvärss 24, Värss 9, Värss 17, Värss 22, Värss 23, Värss 27, Värss 30, Värss 31, Värss 32, Värss 34, Värss 36, Värss 37, Värss 38, Värss 39, Värss 42, Värss 42, Värss 45, Värss 46, Värss 53, Värss 57, Värss 62, Värss 63, Värss 69, Värss 79, Värss 85, Värss 86, Värss 91, Värss 95, Värss 96, Värss 99, Lõppsõna koos lõpunõuga., Neliteist, Põhimõisted, Gjaltšen Rinpotše
bön, Üldvärss 2
brahma ilm, Värss 33
brahman, Üldvärss 16
buda, Põhimõisted
buda Kašjapa, Värss 34
buda Maitreeja, Põhimõisted
buda seisund, Sissejuhatus, Juhatusvärss 2, Üldvärss 6, Üldvärss 19, Üldvärss 20, Üldvärss 22, Üldvärss 23, Üldvärss 24, Värss 7, Värss 32, Terminid
(Vt. ka valastus)
buda väljad, Põhimõisted
budasus, Üldvärss 19, Üldvärss 20, Üldvärss 24, Värss 34, Värss 39, Värss 58, Värss 61, Põhimõisted
(Vt. ka algtunnetus)
Buddha, Sissejuhatus, Sissejuhatus, Üldvärss 2, Üldvärss 16, Üldvärss 18, Värss 7, Värss 17, Värss 22, Värss 33, Värss 34
Buddha Avatamsaka suutra, Värss 36, Teoste loend
Buddha Kõiketundja, Värss 22
Buddha Maitreeja, Värss 33
Buddha Šakjamuni (Vt. Buddha)

D

daaka, Terminid
daakin, Terminid
dalai laama, Juhatusvärss 1, Dharmaradža, Gjaltšen Rinpotše
darma, Põhimõisted
darmaisand Gampopa (Vt. Gampopa)
darmakaija, Sissejuhatus, Üldvärss 20, Üldvärss 24, Värss 32, Värss 33, Värss 43, Värss 45, Värss 52, Värss 53, Värss 55, Värss 57, Värss 76, Värss 88, Värss 89, Värss 92, Värss 96, Värss 100, Värss 100, Värss 101, Lõppsõna koos lõpunõuga., Kolm, Põhimõisted
darmakaitsjad, Gjaltšen Rinpotše
darmaõpilane (Vt. õpilane)
Dawa Sangpo, Üldvärss 8
Devadatta, Üldvärss 18, Põhimõisted
dharmadhatu, Terminid
Dharmaradža (Vt. Bhande Dharmaradža)
dharmata, Lõppsõna koos lõpunõuga., Pühendus, Põhimõisted
dhatu (Vt. tunnetusolem)
Disneyland, Värss 67
distsipliin (Vt. kõlbluskord)
Drikung Dharmakirti (Vt. Drikung Kjabgon Tšungtsang Esimene)
Drikung Kagjü, Sissejuhatus, Juhatusvärss 2, Värss 32, Värss 32, Dharmaradža, Põhimõisted
Drikung Kjabgon Tšetsang Teine (Vt. Ratna Karma Bhadra) (Vt. Trinlei Sangpo)
Drikung Kjabgon Tšungtsang Esimene, Juhatusvärss 1
Drikung Kjabgon Tšungtsang Teine (Vt. Bhande Dharmaradža)
Drikung Thil, Sissejuhatavad värsid, Värss 32, Dharmaradža, Gjaltšen Rinpotše
Drom Tonpa, Värss 28
druptšen, Terminid
Džambala, Üldvärss 8, Dharmaradža
Džigten Sumgön, Juhatusvärss 1, Värss 32, Värss 38, Värss 50, Värss 53, Värss 61, Värss 62, Värss 64, Värss 67, Värss 75, Värss 96, Põhimõisted, Gjaltšen Rinpotše
Džogtšen, Üldvärss 17, Dharmaradža, Põhimõisted
džogtšen, Üldvärss 19, Värss 64

E

eend, Terminid
eire, Värss 3 (Vt. kaheksa maist huvi)
ekse, Värss 44, Värss 44, Kolm, Terminid
õpetuste kuulamisel, Värss 29
parandamatu, Värss 82
elektripirn, Värss 53
elemendid (Vt. neli v viis stiihiat)
elevant, Värss 16, Värss 42, Värss 51, Värss 94, Värss 101, Seitse
emotsioon (Vt. meelemõlk)
energia, Terminid
eraklus, Juhatusvärss 2, Üldvärss 9, Üldvärss 21, Värss 15, Värss 31, Värss 86, Dharmaradža
(Vt. ka eraldus)
eraldus, Üldvärss 8, Üldvärss 15, Värss 30, Värss 31, Värss 85
erikaemus, Värss 38, Värss 50, Värss 50, Värss 55, Värss 67, Värss 69, Värss 71, Värss 72, Terminid
(Vt. ka sisekaemus)
erikaemuse tee, Värss 98
eristusvõime, Kolm
erutus (Vt. meelemõlk)
esitluskunst, Juhatusvärss 3
ettevalmistuse tee (Vt. ülemineku tee)

F

flööt, Värss 16

G

Gampopa, Sissejuhatus, Üldvärss 15, Värss 13, Värss 32, Värss 38, Värss 50, Värss 75, Värss 84, Värss 85, Värss 96, Põhimõisted, Gjaltšen Rinpotše
Gampopa neli darmat, Teoste loend
ganatšakra (Vt. toiduannetus)
gandharva, Terminid
garuda, Värss 92, Põhimõisted
Gelug, Sissejuhatus
Geo Dzepa, Üldvärss 7
Gongchig (Vt. Ainus soov)
guru jooga, Värss 30, Värss 32, Värss 36, Värss 67, Gjaltšen Rinpotše
Guru jooga, Gjaltšen Rinpotše
Guru rinpotše (Vt. Padmasambhava)

H

haigused, Juhatusvärss 3, Värss 7, Värss 17, Värss 22, Värss 41, Värss 45, Värss 54, Värss 62, Värss 64, Lõppsõna koos lõpunõuga.
halb karma, Üldvärss 2, Üldvärss 5, Üldvärss 6, Üldvärss 14, Üldvärss 18, Üldvärss 24, Värss 6, Värss 10, Värss 11, Värss 19, Värss 22, Värss 25, Värss 26, Värss 27, Värss 29, Värss 43, Värss 62, Värss 66, Värss 86, Lõppsõna koos lõpunõuga.
hardus, Värss 17, Värss 22, Värss 33, Värss 34, Värss 53, Värss 53, Värss 67, Värss 77, Lõppsõna koos lõpunõuga., Terminid
haritaki (Vt. arura)
härm, Värss 49, Värss 54, Värss 62, Kolm, Terminid
(Vt. ka viha)
Havai, Värss 43
hea karma, Üldvärss 2, Üldvärss 21, Värss 50, Värss 101
heidutamatus (Vt. tarm)
heldus, Üldvärss 8, Üldvärss 24, Värss 12, Värss 13, Värss 13, Värss 17, Värss 19, Värss 35, Värss 39, Värss 45, Värss 45, Värss 46, Värss 48, Värss 50, Värss 55, Värss 63, Põhipunktid, Terminid
helikiindumus, Värss 16
heruka, Terminid
Hevadžra tantra, Värss 42
himu, Üldvärss 2, Terminid
himurus, Värss 39
hinajana, Värss 19, Värss 37, Värss 38, Värss 42, Põhimõisted
hindav kaemus (Vt. vipassana)
hinduism, Üldvärss 2
hing, Terminid
hingeihu, Värss 18, Terminid
hinnaline inimelu, Üldvärss 2, Värss 17, Värss 19, Värss 25, Värss 30, Värss 44, Värss 50, Värss 97, Neli, Gjaltšen Rinpotše
hirm, Üldvärss 4, Üldvärss 7, Üldvärss 19, Värss 5, Värss 41, Värss 47, Värss 49, Värss 61, Värss 65, Värss 73, Värss 78, Värss 91, Värss 93, Värss 99
hirv, Juhatusvärss 3, Värss 16, Värss 53
hommetamine, Värss 23, Värss 48
hooliv lahkus, Värss 33, Värss 35, Värss 39, Värss 39, Värss 42, Värss 49, Terminid
huum (Vt. prana)
huvi, Terminid

I

identiteeditus, Terminid
iha, Terminid
ihuline kõlbluskord, Üldvärss 2
(Vt. ka kõlbluskord)
illi, Üldvärss 13
illi meelelaad, Terminid
ilme, Terminid
Ilmik Drakšultšeni poolt palutud suutrale, Värss 13, Teoste loend
ilmik(ud), Üldvärss 23, Neli
ilmiku kõlblusreeglid (Vt. viis kõlblusreeglit)
ilmutus (Vt. tulek)
imerohi, Värss 38
imevõimed, Värss 88, Lõppsõna koos lõpunõuga.
Indra, Värss 33, Värss 59
inimelu (Vt. hinnaline inimelu)
innukus, Kolm
iseeneslikkus, Terminid

J

jakša, Värss 42, Terminid
jänes, Värss 48
jänese sarv, Värss 50
Jangrigar, Dharmaradža
järgija, Terminid
jäte, Terminid
jidam, Üldvärss 19
jidami jooga, Üldvärss 19, Värss 5, Värss 22, Värss 30, Värss 36, Värss 51, Värss 59, Värss 81, Põhipunktid, Neli, Põhimõisted
jooga tantra, Neli
joomine, Üldvärss 5
joove, Üldvärss 5
jõudeolu, Üldvärss 1, Värss 25
jumalate 33-nes ilm, Värss 33
juurelaama, Juhatusvärss 2, Värss 52, Värss 74

K

kaarija tantra, Neli
Kaasa haarates intellekti, Värss 80, Teoste loend
kaastunne, Üldvärss 5, Üldvärss 10, Värss 7, Värss 10, Värss 23, Värss 32, Värss 34, Värss 35, Värss 42, Terminid
kadedus, Üldvärss 15, Üldvärss 17, Värss 11, Värss 23, Värss 24, Värss 29, Värss 41, Värss 44, Värss 46, Värss 49, Värss 54, Värss 60, Värss 62, Värss 73, Värss 86, Värss 91
kaduvus, Üldvärss 17, Üldvärss 23, Värss 1, Värss 2, Värss 2, Värss 18, Värss 23, Värss 30, Värss 48, Värss 49, Värss 85, Lõppsõna koos lõpunõuga., Põhipunktid, Neli, Terminid
kaemus, Terminid
kaemuse tee, Värss 33, Värss 98
kaemussüvi (Vt. vipassana)
käevõru, Värss 45
Kagjü, Sissejuhatus, Värss 96, Põhimõisted
(Vt. ka Drikung Kagjü)
kaheksa
ebasoodsat olu, Kaheksa
maist huvi, Värss 3, Värss 3, Kaheksa
ohtu, Kaheksa
kaheksakümmend
buda vähemat märki, Kaheksakümmend
kaheksaosaline
tee, Kaheksa
kaheksateist
bodisatva tõotuse ekset, Kaheksateist
buda ainulaadset omadust, Kaheksateist
kahetsus, Värss 34
kahi, Terminid
kaija, Põhimõisted
käitumine (Vt. tao)
kaks
eluviisi, Kaks
sidit, Kaks
täitumisjärku, Kaks
tinglikku boditšitat, Kaks
tõde, Kaks
vara, Kaks
kala, Üldvärss 23, Värss 16, Värss 17
kallutamatus, Värss 31, Värss 33, Värss 36, Värss 39, Värss 39, Värss 41, Värss 46, Värss 77, Värss 84, Värss 88, Värss 98, Värss 100, Põhipunktid, Viis, Terminid
kalpa, Värss 83, Põhimõisted
lõputuli, Värss 88
kamper, Lõppsõna koos lõpunõuga.
kanalid (Vt. soonestik)
kangarull, Värss 45
kannatlikkus (Vt. kärsivus)
kannatuse kannatus (Vt. otsene kannatus)
kannatused, Kolm
kannatuste põhjused, Üldvärss 3, Üldvärss 23, Värss 3, Värss 5, Värss 24, Värss 26, Värss 30, Värss 39, Värss 44, Värss 64, Lõppsõna koos lõpunõuga., Neli
kaotus, Värss 3 (Vt. kaheksa maist huvi)
Kapalivastu, Üldvärss 16
kärbes, Värss 16
karma, Üldvärss 16, Üldvärss 16, Üldvärss 21, Värss 12, Värss 12, Värss 15, Värss 18, Värss 22, Värss 28, Värss 30, Värss 34, Värss 39, Värss 47, Värss 50, Värss 54, Värss 63, Värss 67, Värss 74, Värss 82, Värss 88, Värss 93, Põhimõisted
(Vt. ka halb karma)
(Vt. ka hea karma)
kärsivus, TP Tšetsangi eessõna, Üldvärss 24, Värss 17, Värss 35, Värss 44, Värss 47, Värss 47, Värss 48, Värss 50, Värss 55, Värss 86, Värss 98, Põhipunktid, Kaheksateist, Teoste loend, Terminid
kartmatus, Üldvärss 4, Üldvärss 19, Üldvärss 23, Värss 29, Värss 41, Värss 42, Värss 45, Värss 63, Värss 100
kasu, Värss 3 (Vt. kaheksa maist huvi)
Katjajana, Värss 45, Põhimõisted
kauss, Värss 23, Värss 29
keelepeks, Värss 39
keeleteadus, Juhatusvärss 3
keeristorm, Värss 93
kerjakauss, Üldvärss 4, Värss 19, Värss 34, Värss 45, Värss 46
keskendumissüvi, TP Tšetsangi eessõna, Üldvärss 22, Värss 17, Värss 32, Värss 35, Värss 37, Värss 38, Värss 44, Värss 49, Värss 98, Värss 100, Põhipunktid, Kolm, Teoste loend
khata, Terminid
khenpo, Terminid
Khjunga Rinpotše, Gjaltšen Rinpotše
Khunu Laama Rinpotše, Värss 42, Gjaltšen Rinpotše
kiilu löömine (Vt. petusõnad)
kiindumus, Värss 5, Värss 5, Värss 8, Kolm
kiine, Värss 45, Värss 46, Värss 49, Värss 51, Värss 54, Värss 60, Värss 91, Viis, Terminid
kiitus, Värss 3 (Vt. kaheksa maist huvi)
kiitusesoov, Värss 36
kilpkonn, Üldvärss 10
kilpkonna karv, Värss 50
kirgas uni (Vt. virge uni)
Kiri sõbrale, Värss 23, Värss 37, Teoste loend
kleša (Vt. meelteahistus)
koer, Juhatusvärss 3, Üldvärss 16, Värss 12, Värss 33
kogumine, Värss 16, Värss 32
pälve ja viisuse, Värss 35, Värss 42, Värss 43, Värss 46, Värss 52
rikkuse, Värss 13
kogumise tee, Värss 33, Värss 98
kohtumõistja, Lõppsõna koos lõpunõuga.
kõiketeadmine, Üldvärss 20, Värss 44, Värss 53, Värss 83, Kolm
kõlbluskord, TP Tšetsangi eessõna, Üldvärss 2, Üldvärss 3, Üldvärss 22, Värss 12, Värss 33, Värss 35, Värss 37, Värss 39, Värss 38, Värss 39, Värss 44, Värss 46, Värss 46, Värss 48, Värss 63, Värss 95, Värss 96, Dharmaradža, Põhipunktid, Põhimõisted, Terminid
kolm
aega, Kolm
bodisatva kõlblusreeglit, Kolm
buda ihu, Kolm
distsipliini, Kolm
hea darmaõpilase omadust, Kolm
ihulist kõlblust, Üldvärss 2
ihulist voorust, Kolm
kaijat, Üldvärss 24
kalliskivi, Kolm
kannatuse liiki, Kolm
kõrgemat ringi, Kolm
laiskuse liiki, Kolm
madalamat ringi, Kolm
mürki, Kolm
õpetuste kuulamisekset, Kolm
pimestust, Kolm
puhastusmantrat, Kolm
samaadi omadust, Kolm
tarmu, Kolm
tõotust, Üldvärss 24
ületamatut omadust, Kolm
vadžrameistri omadust, Üldvärss 22
vaimse õpetaja rõõmustamise viisi, Kolm
vaimset kõlblust, Üldvärss 2
vaimset voorust, Kolm
vannet, Kolm
varjupaika (Vt. kolm kalliskivi)
kolmkümmend kaks
buda peamist märki, Kolmkümmend kaks
kolmkümmend seitse
valastuse haru, Kolmkümmend seitse
kolmteist
sambogakaija ehet, Kolmteist
Kontšok Drakden, Juhatusvärss 3, Lõppsõna koos lõpunõuga.
kooskõla, Üldvärss 3, Üldvärss 5, Üldvärss 6, Värss 15, Värss 29, Värss 33, Värss 35, Värss 37, Värss 38, Värss 39, Värss 42, Värss 47, Värss 56, Värss 64, Värss 79
kooste, Terminid
koostevabadus, Terminid
kord tulija, Terminid
kõrgeim joogatantra, Värss 30, Värss 51, Neli
(Vt. ka anuttara jooga tantra)
Kosala, Üldvärss 16
kriija tantra, Värss 32, Värss 51, Värss 94, Neli
kuju, Terminid
kujukiindumus, Värss 16
kuld, Üldvärss 8, Üldvärss 19, Värss 13, Värss 39, Värss 42, Värss 57
kullassep, Värss 91
kümme
annet, Kümme
bhumit, Kümme
buda tugevust, Värss 100, Kümme
ilmakaart, Kümme
pahet, Üldvärss 2, Värss 12, Värss 19, Värss 24, Värss 33, Värss 35, Värss 39, Värss 63
täiust, Kümme
teadust, Juhatusvärss 3
voorust, Üldvärss 2, Värss 12, Värss 19, Värss 33, Värss 35, Värss 39, Värss 63
kurat, Terminid
Kuu, Juhatusvärss 3, Värss 18, Värss 42, Värss 75, Värss 80, Värss 91, Värss 101, Värss 102
kuuketas, Üldvärss 23, Värss 34, Värss 55, Värss 59, Värss 60, Värss 91
Kuulaterna suutra, Värss 75
kuus
bardot, Kuus
meeltesihti, Värss 71, Kuus, Põhimõisted
Naropa joogat, Kuus
(Vt. ka Naropa kuus joogat)
olelusringi, Juhatusvärss 3, Värss 15, Värss 18, Värss 32, Värss 34, Värss 39, Värss 41, Värss 42, Värss 46, Värss 50, Värss 67, Värss 84, Värss 88, Kuus, Põhimõisted
täiust, Kuue täiuse nõu, Värss 50, Põhipunktid, Kuus

M

maag (Vt. mustkunstnik)
maagia, Üldvärss 6, Üldvärss 19, Üldvärss 21, Üldvärss 23, Värss 39
Maagiline trepp, Värss 77, Teoste loend
maala, Terminid
maarad, Värss 13, Värss 39, Värss 42, Värss 87, Lõppsõna koos lõpunõuga., Pühendus, Dharmaradža, Põhimõisted
madhjamaka, Sissejuhatus, Üldvärss 12, Põhimõisted, Gjaltšen Rinpotše
Madhyamakavatara, Värss 46, Teoste loend
Madjamaka, Värss 67
madu, Värss 82, Värss 92
mäevaring, Värss 93
magamine, Värss 46
maha-aaria, Põhimõisted
mahajana, Põhimõisted
Mahajana õpetuste tuum, Juhatusvärss 1, Juhatusvärss 2, Värss 42, Värss 75, Teoste loend
Mahajana Suutra Ehtekiri, Üldvärss 22, Teoste loend
Mahakašjapa, Põhimõisted
mahamudra, Sissejuhatus, Üldvärss 7, Üldvärss 17, Üldvärss 19, Värss 17, Värss 18, Värss 30, Värss 32, Värss 34, Värss 36, Värss 38, Värss 57, Värss 62, Värss 64, Värss 73, Värss 79, Värss 80, Värss 81, Värss 82, Värss 89, Värss 90, Värss 92, Värss 93, Värss 94, Värss 96, Lõppsõna koos lõpunõuga., Põhimõisted
mahasiddha, Põhimõisted
Mahayanasutralankara (Vt. Mahajana Suutra Ehtekiri)
maine, Värss 3 (Vt. kaheksa maist huvi)
maine ilm (Vt. olelusringlus)
Maitreeja, Sissejuhatus, Üldvärss 22
maitsekiindumus, Värss 16
mana, Terminid
mandala, Sissejuhatus, Värss 35, Värss 36, Värss 52, Värss 57, Värss 58, Värss 63, Värss 101, Dharmaradža, Põhimõisted, Terminid
Manjušri, Sissejuhatus, Dharmaradža, Põhimõisted, Gjaltšen Rinpotše
mantra, Üldvärss 2, Üldvärss 15, Üldvärss 16, Üldvärss 19, Üldvärss 23, Värss 14, Värss 17, Värss 19, Värss 22, Värss 28, Värss 34, Värss 35, Värss 42, Värss 44, Värss 47, Värss 53, Värss 56, Värss 57, Värss 62, Värss 62, Värss 63, Värss 67, Värss 81, Kolm, Põhimõisted
kuuesilbine, Põhimõisted
sajasilbine, Põhimõisted
märgid, Üldvärss 19, Värss 15, Värss 62, Värss 68, Värss 87, Dharmaradža, Kaks
märksus, Üldvärss 5, Üldvärss 6, Üldvärss 6, Üldvärss 7, Üldvärss 14, Üldvärss 17, Üldvärss 17, Värss 2, Värss 46, Värss 64, Värss 73, Värss 79, Värss 96, Lõppsõna koos lõpunõuga., Viis, Terminid
Marpa, Sissejuhatus, Üldvärss 2, Üldvärss 2, Värss 28, Värss 57, Põhimõisted
märu, Terminid
masendus, Värss 46
meditatiivne keskendumine (Vt. asu) (Vt. keskendumissüvi)
meditatsioon, Terminid (Vt. šamatha) (Vt. vipassana)
meditatsiooni tee (Vt. süvi tee)
meeleahistus, Põhimõisted
meeleline olevus, Põhimõisted, Terminid
meelelised naudingud, Terminid
meelemõlk, Terminid
meelepete, Terminid
meelepetted, Värss 23, Värss 30, Värss 39, Värss 72
meeleplekk (Vt. meelteahistused)
meelteahistus, Sissejuhatus, Üldvärss 10, Üldvärss 19, Üldvärss 21, Üldvärss 25, Värss 29, Värss 33, Värss 34, Värss 38, Värss 41, Värss 42, Värss 43, Värss 47, Värss 49, Värss 56, Värss 62, Värss 81, Värss 83, Värss 96, Värss 100, Terminid
meeltesiht, Kuus
(Vt. ka kuus meeltesihti)
meister (Vt. vadžrameister) (Vt. vaimne meister)
mentaalkeha (Vt. hingeihu)
mesilane, Värss 16
metafüüsika, Juhatusvärss 3
Mila Shepa Dorje (Vt. Milarepa)
Milarepa, Sissejuhatus, Juhatusvärss 3, Üldvärss 2, Üldvärss 10, Üldvärss 19, Värss 1, Värss 6, Värss 8, Värss 11, Värss 13, Värss 17, Värss 25, Värss 28, Värss 41, Värss 44, Värss 47, Värss 53, Värss 57, Värss 65, Värss 67, Värss 70, Värss 75, Värss 78, Värss 84, Värss 88, Värss 96, Lõppsõna koos lõpunõuga., Dharmaradža, Põhimõisted
Milarepa laulud, Gjaltšen Rinpotše
mina, Värss 50
Miphan, Juhatusvärss 2
miraaž, Värss 14, Värss 41, Värss 49, Värss 50, Värss 75, Värss 79, Värss 90, Värss 91
mitte-tulija, Terminid
mitteduaalsus, Värss 32, Värss 33, Värss 68, Värss 74, Värss 75, Värss 99
(Vt. ka lahutamatus)
mittekahesus, Värss 79
(Vt. ka mitteduaalsus)
mo, Üldvärss 21
mõnu, Värss 3 (Vt. kaheksa maist huvi)
moraalne eetika (Vt. kõlbluskord)
mõte, Terminid
motivatsioon (Vt. ajend)
mõttevada, Terminid
mungarüü, Üldvärss 6, Üldvärss 6, Kaheksateist
munk/mungad, Üldvärss 3, Üldvärss 6, Üldvärss 8, Üldvärss 12, Üldvärss 23, Värss 33, Värss 35, Värss 37, Neli, Põhimõisted, Gjaltšen Rinpotše
must maagia, Üldvärss 19
müstiline, Terminid
mustkunstnik, Värss 2, Värss 41, Värss 50
muutumise kannatus, Värss 11, Kolm

N

naaga, Üldvärss 10, Värss 22, Värss 42, Värss 47, Terminid
Nagardžuna, Sissejuhatus, Juhatusvärss 2, Juhatusvärss 2, Üldvärss 4, Värss 3, Värss 12, Värss 23, Värss 37, Värss 38, Värss 75, Värss 82, Põhimõisted
nägemise tee (Vt. kaemuse tee)
nägija, Terminid
näivihu, TP Tšetsangi eessõna, Värss 91, Värss 93, Värss 94, Kuus
Nalanda Ülikool, Üldvärss 12
näljased vaimud, Üldvärss 20, Värss 19, Värss 25, Värss 39, Kolm
Naropa, Üldvärss 2, Põhimõisted
Naropa kuus joogat, TP Tšetsangi eessõna, Sissejuhatus, Värss 32, Värss 65, Värss 88, Värss 94, Värss 96, Dharmaradža, Põhimõisted
needus, Üldvärss 23
negatiivne energia (Vt. pahe)
neli
boditšita juurmandu, Neli
eelastet, Värss 30
eheda õpetuse kinnitust, Neli
ettevalmistavat kaemust, Neli
Gampopa darmat, Neli
ihu v kaijat, Värss 32
ihu või kaijat, Neli
järgijate jaotust, Neli
järgijate kogukonda, Üldvärss 3
jätet, Neli
jõudu, Värss 34, Värss 34, Neli
jumitut omadust, Värss 39
kaijat, Neli
kartmatust, Neli
mahamudra joogat, Värss 32
märksust, Värss 98, Neli
mõõtmatut vaimsust, Neli
nähtuste omadust, Neli
pimestust, Neli
pühitsust, Värss 57
sansaara alget, Neli
sõnalist kõlblust, Üldvärss 2
sõnalist voorust, Neli
stiihiat, Värss 15, Neli
tantra liiki, Üldvärss 1, Värss 32, Neli
tavanähtuste tunnust, Värss 75
Ülevat Tõde, Üldvärss 19, Neli
ülivõimete jäset, Neli
väepühitsust, Neli
veatut teguviisi, Neli
vooruse kurnajat, Värss 36
nelikümmend kuus
bodisatva tõotuse vähemat ekset, Nelikümmend kuus
neliteist
samaja põhiekset, Neliteist
neuroos, Värss 50
nihilism, Värss 82
niit, Värss 45
Ningma, Sissejuhatus
nirmanakaija, Üldvärss 24, Värss 32, Värss 33, Värss 33, Värss 52, Värss 53, Värss 55, Värss 57, Värss 76, Värss 92, Värss 100, Värss 101, Kolm, Põhimõisted
nirvaana, Sissejuhatus, Juhatusvärss 2, Juhatusvärss 3, Üldvärss 23, Värss 15, Värss 21, Värss 29, Värss 30, Värss 32, Värss 34, Värss 36, Värss 43, Värss 50, Värss 57, Värss 67, Värss 75, Värss 89, Värss 96, Värss 98, Lõppsõna koos lõpunõuga., Põhipunktid, Neli, Nelikümmend kuus, Põhimõisted
asuvaba, Värss 83, Värss 99
osaline, Värss 83
nõel, Värss 45
nõmedus (Vt. sõgedus)
nõndasus (Vt. seba)
nöndro, Värss 34, Gjaltšen Rinpotše
nõu, Terminid
nõuanne (Vt. nõu)
nuga, Värss 45
nunn(ad), Üldvärss 3, Üldvärss 6, Üldvärss 8, Üldvärss 23, Värss 22, Värss 33, Värss 35, Värss 37, Värss 38, Värss 39, Värss 46, Neli, Põhimõisted

O

õelus, Värss 39
ohverdus (Vt. kahi)
õilsus, Üldvärss 10
okultism, Terminid
okultne (Vt. müstiline)
Okultse ihu avaldumine, Värss 99, Värss 100, Värss 101, Värss 102, Teoste loend
okultsed
ahistused, Värss 83
okultsed ahistused, Värss 32, Värss 33, Värss 34, Värss 43, Värss 53, Värss 57, Värss 62, Värss 89, Värss 100, Värss 101
(Vt. ka pimestused)
olelusring, Tõlke eessõna
(Vt. ka sansaara)
olelusringlus, Terminid
õlu, Üldvärss 5, Dharmaradža
olu, Terminid
olude kannatus, Värss 11, Kolm
õndsus, Värss 84
õnn, Üldvärss 1, Üldvärss 2
ööliblikas, Värss 5, Värss 16
ootused, Üldvärss 2, Üldvärss 11, Värss 30, Värss 38, Värss 62, Värss 79, Värss 99
õpetusliin, Sissejuhatus, Juhatusvärss 2, Üldvärss 2, Värss 32, Värss 39, Värss 39, Värss 51, Värss 54, Värss 56, Värss 67, Värss 74, Värss 96, Värss 102
õpilane, Üldvärss 22, Värss 37, Värss 52, Värss 94
omadused, Üldvärss 22, Värss 53, Kolm
(Vt. ka kolm hea darmaõpilase omadust)
ordinatsioon, Üldvärss 6, Värss 33, Dharmaradža
oskuslik (Vt. võrgas)
oskuslik meetod (Vt. võrksad võtted)
otsene kannatus, Värss 11, Kolm
otsusekindlus, Värss 34

P

paast, Värss 51
Padmasambhava, Teoste loend
pahasoovlikkus, Üldvärss 2
pahe, Terminid
päikeseratas, Üldvärss 23
pälve, Värss 13, Värss 16, Värss 32, Värss 33, Värss 35, Värss 35, Värss 36, Värss 37, Värss 42, Värss 43, Värss 44, Värss 46, Värss 48, Värss 52, Värss 56, Värss 62, Värss 80, Värss 86, Lõppsõna koos lõpunõuga., Pühendus, Põhimõisted
kahetsus, Värss 36
Palvelipud, Juhatusvärss 2, Teoste loend
papagoi, Värss 62
paramita, Põhimõisted (Vt. kuus täiust)
parinirvaana, Juhatusvärss 2, Värss 32, Värss 42, Dharmaradža, Põhimõisted
pärlikarp, Värss 53
Patšung Rinpotše, Gjaltšen Rinpotše
peenekoeline (Vt. müstiline)
peremees, Terminid
pettumus, Üldvärss 10
petusõnad, Üldvärss 2, Värss 10, Värss 39
Phagdru, Värss 32
Phagmo Drupa, Värss 32, Põhimõisted
phoova, TP Tšetsangi eessõna, Värss 92, Värss 94, Kuus, Teoste loend, Gjaltšen Rinpotše
pimestus, Neli, Terminid
(Vt. ka neli pimestust)
põimik(ud), Värss 32, Värss 51, Värss 57, Värss 62, Värss 88, Värss 92, Põhimõisted, Terminid
Pöördudes kaugusest Laamasse, Juhatusvärss 2, Värss 32, Teoste loend
pöördumine, Värss 34 (Vt. varjupaik)
põrguilm, Üldvärss 2, Üldvärss 16, Üldvärss 21, Värss 1, Värss 8, Värss 15, Värss 19, Värss 21, Värss 25, Värss 26, Värss 50, Värss 63, Värss 64, Värss 66, Värss 82, Kolm, Kuus, Kaheksa
põtk (Vt. sõiduk)
pradžna, Värss 38 (Vt. erikaemus)
(Vt. ka sisekaemus)
Pradžnaparamita, Värss 82, Põhimõisted, Teoste loend
prana, Värss 51, Värss 88, Lõppsõna koos lõpunõuga., Terminid
pratimokša, Värss 37, Värss 38, Värss 63, Kaheksateist, Põhimõisted
pratjeekabuda, Pühendus, Põhimõisted
psühhosomaatika, Terminid
(Vt. ka soonestik)
puhas ilm, Terminid
puhas nägemine, Üldvärss 23
puhas süvi, Värss 79
puhas tao, Värss 79
puhas veene, Värss 79
pühendumus, Üldvärss 6, Üldvärss 20, Värss 9, Värss 23, Värss 25, Värss 28, Värss 43, Värss 74, Värss 80, Värss 81, Värss 98
pühenduspalve, Värss 22, Värss 32, Värss 33, Värss 34, Värss 35, Värss 36, Värss 36, Värss 42, Värss 43, Värss 48, Värss 49, Värss 53, Värss 62, Värss 86, Lõppsõna koos lõpunõuga., Pühendus, Põhipunktid
pühitsus (Vt. väepühitsus)
püsitus (Vt. kaduvus)
püsivus, Kolm (Vt. tarm)
püüdlikkus (Vt. tarm)
puutekiindumus, Värss 16

R

rahulolematus, Värss 3, Värss 4
raisakotkas, Juhatusvärss 3
Ratna Karma Bhadra, Juhatusvärss 2, Juhatusvärss 2, Lõppsõna koos lõpunõuga.
Ratna Šri (Vt. Džigten Sumgon)
Ravibuda, Värss 84, Gjaltšen Rinpotše
ravikunst, Juhatusvärss 3
ravim, Sissejuhatus, Juhatusvärss 3, Üldvärss 16, Värss 1, Värss 17, Värss 26, Värss 36, Värss 39, Värss 42, Värss 45, Värss 53, Värss 54, Värss 57, Värss 64, Värss 79, Värss 96, Värss 102, Lõppsõna koos lõpunõuga.
Retšungpa, Värss 70, Põhimõisted
riitustants, Üldvärss 15
riivav ütlus, Üldvärss 2, Üldvärss 11, Värss 10, Terminid
Rintšen Pal (Vt. Džigten Sumgon)
ristsõltuvus, Terminid
(Vt. ka ristühendus)
ristühendus, Värss 49, Värss 62, Värss 75, Värss 79, Terminid
ritriit (Vt. eraldus)
rohi (Vt. ravim)
ronk, Värss 83
rõõm, Üldvärss 1, Üldvärss 3, Üldvärss 4, Üldvärss 5, Üldvärss 9, Üldvärss 10, Üldvärss 13, Üldvärss 21, Üldvärss 22, Värss 2, Värss 2, Värss 3, Värss 11, Värss 12, Värss 15, Värss 16, Värss 18, Värss 19, Värss 20, Värss 21, Värss 22, Värss 23, Värss 25, Värss 26, Värss 30, Värss 35, Värss 39, Värss 39, Värss 41, Värss 42, Värss 43, Värss 45, Värss 46, Värss 48, Värss 48, Värss 49, Värss 53, Värss 55, Värss 56, Värss 61, Värss 63, Värss 65, Värss 66, Värss 67, Värss 69, Värss 70, Värss 72, Värss 98
rõõmus töö (Vt. tarm)
rumalus (Vt. sõgedus)
rupakaija, Põhimõisted
ruum, Terminid
(Vt. ka dharmata)
rüvenägemine, Värss 57, Värss 58, Värss 61, Värss 63

S

saave, Terminid
sadana, Terminid
Sadaprarudita, Värss 51
Sakja, Sissejuhatus
samaadi, Sissejuhatus, Üldvärss 24, Värss 28, Värss 32, Värss 33, Värss 38, Värss 49, Värss 55, Värss 62, Värss 71, Värss 78, Värss 80, Värss 84, Värss 88, Kolm, Põhimõisted
(Vt. ka kolm samaadi omadust)
(Vt. ka tüüne asu)
Samaadi kuninga suutra, Teoste loend
Samadhi kuninga suutra, Värss 75
samaja, Üldvärss 22, Üldvärss 22, Üldvärss 23, Värss 37, Värss 51, Värss 63, Värss 63, Värss 78, Neliteist, Põhimõisted
(Vt. ka neliteist samaja põhiekset)
šamata, Üldvärss 22, Värss 49, Värss 71, Värss 72, Värss 72, Värss 73, Värss 74, Värss 81, Põhimõisted
(Vt. ka keskendumissüvi)
šamatha, Terminid
sambogakaija, Tõlke eessõna, Üldvärss 24, Värss 32, Värss 33, Värss 52, Värss 53, Värss 55, Värss 57, Värss 76, Värss 92, Värss 100, Värss 101, Kolm, Kolmteist, Põhimõisted
(Vt. ka kolmteist sambogakaija ehet)
sanga, Üldvärss 6, Põhimõisted
sansaara, Sissejuhatus, Juhatusvärss 2, Juhatusvärss 3, Üldvärss 23, Värss 15, Värss 21, Värss 29, Värss 30, Värss 32, Värss 34, Värss 36, Värss 43, Värss 67, Värss 75, Värss 89, Värss 96, Põhimõisted
(Vt. ka olelusring )
Šantideva, Üldvärss 12, Värss 44, Põhimõisted
Saraha, Juhatusvärss 1
Šariputra, Üldvärss 16, Värss 45, Põhimõisted
seba, Terminid
Seesmised õpetused, Teoste loend
segadus, Üldvärss 5, Värss 50
seitse
darmakaija omadust, Värss 100, Seitse
järjestikust budat, Seitse
kõiksuskuninga kaaslast, Seitse
vadžrameistri omadust, Üldvärss 22
vaimse meistri omadust, Seitse
valastuse haru, Seitse
seitsmeharuline annetus, Seitse
sekvoia, Värss 61
selge valgus (Vt. valevus)
selge valguse harjutus, TP Tšetsangi eessõna
Selge, ilus samaja, Värss 76, Teoste loend
selgeltnägemine, Värss 84, Lõppsõna koos lõpunõuga., Kaks
Šerab Junge, Juhatusvärss 2
Siddharta (Vt. Buddha)
sidi, Põhimõisted
sidumise tee (Vt. ülemineku tee)
siidrõivad, Värss 59
šila (Vt. kõlbluskord)
sisekaemus, Värss 49 (Vt. vipassana)
skanda, Terminid (Vt. loomuomadused)
sõbrad, Üldvärss 10, Üldvärss 19, Värss 14, Värss 16, Värss 17, Värss 41, Värss 43, Värss 50, Värss 51, Värss 79, Lõppsõna koos lõpunõuga., Neli
sõgedus, Üldvärss 23, Värss 5, Värss 11, Värss 12, Värss 14, Värss 21, Värss 24, Värss 26, Värss 30, Värss 34, Värss 39, Värss 39, Värss 42, Värss 45, Värss 46, Värss 47, Värss 49, Värss 50, Värss 54, Värss 60, Värss 61, Värss 62, Värss 72, Värss 77, Värss 89, Värss 91, Värss 92, Kolm, Viis, Terminid
sõiduk, Terminid
sojong, Terminid
sõnakunst, Juhatusvärss 3
sõnaline kõlbluskord, Üldvärss 2
(Vt. ka kõlbluskord)
söömine, Värss 46
soonestik, Üldvärss 19, Värss 57, Värss 62, Värss 68, Lõppsõna koos lõpunõuga., Põhimõisted, Terminid
soov, Terminid (Vt. ajend)
soovboditšita, Värss 43, Värss 43
soovitus (Vt. nõu)
šraavaka, Värss 83, Pühendus, Põhimõisted
Šravasti, Värss 12, Värss 17, Värss 22, Värss 46, Dharmaradža
stuupa, Põhimõisted
suabhavikakaija, Värss 33, Värss 53, Värss 55, Värss 57, Põhimõisted
süda, Terminid
Südamenõu nektar, Värss 96, Teoste loend
Südasuutra, Üldvärss 17, Värss 30, Värss 76, Teoste loend
südi (Vt. tarm)
südidus, Värss 98, Värss 101
(Vt. ka tarm)
sugata, Terminid
suguline väärtegu, Üldvärss 2
suhteline tõde, Värss 33
sünonüümid, Juhatusvärss 3
surm, Üldvärss 4, Värss 1, Värss 2, Värss 2, Värss 7, Värss 12, Värss 15, Värss 17, Värss 18, Värss 21, Värss 30, Värss 44, Värss 62, Värss 100
surmahirm, Värss 1
Surmaisand, Värss 1
Suuri Kagjü meistreid, Juhatusvärss 2, Värss 32, Teoste loend
suutra, Sissejuhatus, Juhatusvärss 2, Üldvärss 16, Üldvärss 22, Värss 32, Värss 36, Värss 42, Värss 50, Värss 51, Värss 54, Värss 57, Värss 96, Lõppsõna koos lõpunõuga., Seitse
süüve, Terminid
süvi, Neli, Põhimõisted, Terminid
süvi tee, Värss 33, Värss 98

T

Taara, Värss 58, Dharmaradža, Gjaltšen Rinpotše
Tähenduselt pilku pööramata, Üldvärss 4, Värss 12, Teoste loend
taig, Terminid
täitejärk, Põhimõisted
täius (Vt. kuus täiust)
täiused, Põhimõisted
täiustumise tee, Värss 22, Värss 33, Värss 98
takistus, Terminid
takistused, Sissejuhatus, Üldvärss 6, Üldvärss 21, Värss 3, Värss 7, Värss 11, Värss 12, Värss 29, Värss 39, Värss 44, Värss 47, Värss 48, Värss 49, Värss 56, Värss 62, Värss 79, Värss 80, Värss 81, Värss 84, Värss 87
tanka, Üldvärss 15, Terminid
tantra, Sissejuhatus, Üldvärss 19, Üldvärss 22, Üldvärss 23, Värss 24, Värss 32, Värss 51, Värss 52, Värss 57, Värss 62, Värss 64, Värss 66, Värss 94, Värss 95, Värss 96, Värss 97, Värss 99, Lõppsõna koos lõpunõuga., Neli (Vt. jidami jooga)
(Vt. ka neli tantra liiki)
tao, Terminid
tapmine, Üldvärss 2
tärkamisvaimsus, Üldvärss 19, Üldvärss 22, Üldvärss 23, Üldvärss 25, Värss 3, Värss 5, Värss 22, Värss 24, Värss 31, Värss 63, Värss 64, Värss 70, Värss 79, Värss 81, Lõppsõna koos lõpunõuga., Teoste loend, Terminid
tärkamisvaimsuse, Üldvärss 6, Värss 3
tarm, TP Tšetsangi eessõna, Värss 17, Värss 35, Värss 44, Värss 48, Värss 48, Värss 50, Värss 98, Kolm, Viis, Terminid
(Vt. ka kolm tarmu)
tatagata, Terminid
teadmatus (Vt. sõgedus)
teadvus, Terminid
tegelik , Terminid
teadvustamine (Vt. märksus)
tegevboditšita, Värss 44, Värss 44
tegevus (Vt. tao)
teistele meeldimine, Värss 9
telepaatia, Kaks
terav kaemus, Värss 33, Värss 47, Värss 50
(Vt. ka erikaemus)
terma, Terminid
tertön, Terminid
Tilopa, Põhimõisted
tirthika (Vt. tarm)
tõde (Vt. kaks tõde) (Vt. lõplik/suhteline tõde)
toiduannetus, Värss 51
toime, Terminid
tõkked (Vt. takistused)
torma, Üldvärss 15, Gjaltšen Rinpotše, Terminid
Trinlei Sangpo, Dharmaradža
tšakra (Vt. põimik(ud))
Tšakrasamvara, Värss 57, Gjaltšen Rinpotše
Tšandrakirti, Värss 41, Põhimõisted
Tšenrežig, Üldvärss 24, Värss 22, Värss 34, Värss 58, Värss 59, Värss 61, Värss 62, Värss 75, Põhimõisted, Gjaltšen Rinpotše
Tšitamatra, Värss 67
tühjus, Juhatusvärss 3, Üldvärss 17, Üldvärss 19, Üldvärss 23, Värss 30, Värss 34, Värss 44, Värss 49, Värss 50, Värss 51, Värss 57, Värss 60, Värss 65, Värss 74, Värss 75, Värss 76, Värss 77, Värss 78, Värss 79, Värss 82, Värss 98, Põhimõisted
tuimus, Värss 23, Kolm
tulek, Terminid
tulelõõm, Värss 93
tulem, Terminid
tulku, Terminid
tummo, TP Tšetsangi eessõna, Värss 94, Lõppsõna koos lõpunõuga., Kuus
tunnetusolem, Värss 57, Terminid
tunnistus, Terminid
tunnus, Terminid
Tušiita ilm, Värss 45, Värss 101, Põhimõisted
tüüne asu, Värss 67, Värss 69, Värss 71

V

vaade (Vt. veene)
väärkujutlus (Vt. meelepete)
vabanemine, Värss 11, Värss 19, Värss 21, Värss 33, Värss 36, Värss 37, Värss 39, Värss 42, Värss 57, Värss 62, Värss 68, Värss 73
Vabanemise väärisehe, Juhatusvärss 1, Üldvärss 2, Üldvärss 22, Värss 2, Värss 13, Värss 18, Värss 19, Värss 42, Värss 44, Värss 49, Värss 50, Värss 83, Värss 98, Värss 102, Teoste loend
vadžra, Värss 51, Põhimõisted
Vadžradhara, Põhimõisted
vadžrajana tõotus, Üldvärss 24
Vadžrajogini, Gjaltšen Rinpotše
vadžrameister (Vt. seitse vadžrameistri omadust)
Vadžrapani, Üldvärss 2, Gjaltšen Rinpotše
vadžrapõrgu, Värss 66
Vadžrasatva, Värss 34, Gjaltšen Rinpotše
vaenu külvamine (Vt. petusõnad)
väepühitsus, Üldvärss 2, Värss 51, Värss 57, Värss 57, Värss 66, Dharmaradža
väeülekanne, Põhimõisted
vaimne kõlbluskord, Üldvärss 2
(Vt. ka kõlbluskord)
vaimne kooste, Terminid
vaimne meister, Värss 27, Värss 29, Värss 42, Värss 56
vaimolendid, Üldvärss 20, Värss 38, Värss 82
(Vt. ka näljased vaimud)
vaimupimedus (Vt. sõgedus)
valastus, Põhimõisted, Terminid
vale ilmavaade, Üldvärss 2
valetamine, Üldvärss 2, Üldvärss 11, Värss 10
valevus, Värss 18, Värss 35, Värss 63, Värss 77, Värss 89, Värss 89, Värss 94, Kuus, Terminid
valu, Värss 3 (Vt. kaheksa maist huvi)
valvsus, Terminid
vanadus, Värss 17, Värss 21, Värss 37, Värss 41, Värss 100, Lõppsõna koos lõpunõuga.
vananemine, Üldvärss 2, Värss 7, Värss 17, Värss 17
vanded, Kolm
Varanasi, Gjaltšen Rinpotše
varastamine, Üldvärss 2
varjupaik, Juhatusvärss 2, Üldvärss 19, Üldvärss 20, Üldvärss 24, Värss 5, Värss 18, Värss 22, Värss 30, Värss 33, Värss 34, Värss 38, Värss 55, Kolm, Gjaltšen Rinpotše
(Vt. ka kolm varjupaika)
vastastikune sõltuvus (Vt. ristühendus)
vastumürk, Värss 34, Värss 59
Veatu ambroosia otsinguil, Üldvärss 16, Teoste loend
veene, Värss 65, Värss 65, Terminid
veteneel, Värss 93
viha, Üldvärss 5, Üldvärss 7, Üldvärss 10, Üldvärss 11, Üldvärss 14, Üldvärss 23, Värss 1, Värss 11, Värss 18, Värss 23, Värss 26, Värss 34, Värss 36, Värss 38, Värss 44, Värss 45, Värss 47, Värss 47, Värss 49, Värss 51, Värss 60, Värss 62, Värss 64, Värss 72, Värss 73, Värss 74, Värss 77, Värss 79, Värss 91, Kolm, Viis
viieharuline kroon, Üldvärss 23, Värss 59, Värss 60, Kolmteist
viietine
mahamudra tee, Viis
viietine mahamudra, Värss 32
viis
alamat teadmiste valda, Viis
budakonda, Üldvärss 23, Viis
kõlblusreeglit, Üldvärss 3, Viis
loomuomadust, Värss 19, Värss 30, Värss 57, Värss 63, Viis
meelteahistust, Üldvärss 23, Viis
peamist teadmiste valda, Viis
rüvelähedast tegu, Viis
rüvetut tegu, Viis
skandhat (Vt. viis loomuomadust)
stiihiat, Viis
teed, Viis
tugevust, Viis
viisust, Viis
võimet, Viis
viis ettekirjutust (Vt. viis ilmiku ettekirjutust)
viis mürki (Vt. viis meelteahistust)
viisus, Üldvärss 8, Üldvärss 16, Värss 16, Värss 32, Värss 35, Värss 35, Värss 43, Värss 49, Värss 52, Terminid
viisusnektar, Üldvärss 5
viisusteadlikkus, Terminid
vinaja, Üldvärss 3, Värss 37, Värss 37, Lõppsõna koos lõpunõuga., Gjaltšen Rinpotše
vinaja tõotus, Üldvärss 24
vipassana, Üldvärss 19, Üldvärss 22, Värss 21, Värss 28, Värss 33, Värss 37, Värss 49, Värss 50, Värss 72, Värss 80, Terminid
(Vt. ka erikaemus)
virge uni, Värss 90, Terminid
(Vt. ka unejooga)
virgumine (Vt. valastus)
virgumismeel (Vt. boditšita)
võidujooks, Värss 48
võluvõimed (Vt. maagia)
voorus, Värss 12
kahetsus, Värss 36
võrgas, Terminid
võrksad võtted, Üldvärss 19, Värss 42, Värss 71, Värss 83, Värss 102