Toimetaja eessõna

Käesolevate kommentaaride lähteteksti “Nõuannete kalliskivivaramu, sada südamest tulevat õpetust”, teatakse laiemalt kui “Sada nõuandlikku värssi”, kuigi see tegelikult sisaldab 103 nummerdatud värsisalmi ja kakskümmend kaheksa sissejuhatus- ja eelvärssi.Kõigi nende “Saja värsi” esimesed read on raamatu lõpuosas esitatud eraldi loendina.

Käesolev raamat on kujundatud nii, et see vastab lähtetekstile värsisalmide järjekorras ning värsisalmi kommentaar järgneb eraldi, vähem või rohkem iseseisva osana, igale värsisalmile. Igas kommentaaris on sõnad või fraasid, mis viitavad vastavale värsile esitatud esmakordsel esinemisel kursiivkirjas. Seda selleks, et selgemalt esile tuua kommentaari vastavus värsisalmiga.

Me eeldame, et lugejad võivad korraga võtta ette ühe või kaks värsisalmi ning siis pidada vahet neisse süüvimiseks. Selleks, et iga kommentaar oleks võetav kui täielik mõttearendus, on mõningane kordamine paratamatu. Seda saanuks vältida, kui esitlus oleks jätkuv jutt. Lisaks on lähtevärssides teatud mõtteid korratud kas nende rõhutamiseks või siis, kui sama teemat esitatakse lähtudes eri vaatenurkadest.

Abistamaks lugejaid, kes pole tuttavad tiibeti budalusega, lisasime sõnastiku, mis sisaldab eriterminite lühiseletusi ning raamatus mainutud isikute andmeid. Samuti on Loendite sõnastikus ära toodud paljud budaluse kirjandusele omased loendid. Innustamaks lugejate kindlustunnet ja pühendumist, on lisatud mõlemate autorite, Drikung Bhande Maharadža, kes kirjutas lähtevärsid ja Khentšen Kontšok Gjaltšeni, kes kirjutas kommentaarid, lühikesed elulood. Lõpuks on koos täiendavate selgitustega toodud viidatud teoste loend, mis võib osutuda kasulikuks lugejale tema tulevastes õpingutes.

Tänan teid huvi eest püha darma ja käesoleva teksti vastu. Saagu nii, et see lahendab Teie kahtlused ja innustab Teid pürgima kõigi hüvanguks täielikku valastusse!