Himud kätkevad pahesid…

Himud kätkevad pahesid.

Vaimsusest väljas, ka tavaelus

paljud on kaotanud elu, vara ja võimu.

Seega võta himu kui oma vaenlast.

Himude all peetakse siin silmas kiindumist, meelelisi ihasid ja ahnust, mis põhjustavad vaimseid kannatusi. Kokkupuude meeleliste ihadega põhjustab ühtedele surma ja teistele rikkuse või nime kaotust. Tugev kiindumus toob enesega kaasa mitmesuguseid ebasoodsaid asjaolusid. Just siin on koht, mis osutab vinaja korra järgimise vajalikkusele. Me järgime erinevaid ettekirjutusi selleks, et kaitsta endid segaduse eest, kõigi nende erinevate kannatuse eest. Halvad mõtted on meie põhivaenlaseks, mis hävitab sisemist rahu ja õnnetunnet.

Loomulikult rajanevad darma õpetused sellisele veendele. Kui keegi ei tunne eriti budismi, siis ma ütlen: “Selline on budistlik õpetus.”. Kuid, kui tunda õpetust hästi, siis on selge, et darma pole piiratud budismiga, pigem on tegemist kogu maailmale mõeldud rahu ja õnne seadusega. Kui keegi järgib antud käitumisnorme, siis inimesed austavad teda sõltumata sellest, mis on tema uskumised. Inimesed saavad ju aru, kui aus ja siiras tavainimene on. Darmas on sama moodi. Me peame kõrvaldama või vähemalt vähendama tugevaid himusid niipalju kui võimalik.

Himud oma erinevates vormides nagu sugulised, rikkuse, võimu ja kuulsuse ihad ja uhkus, on sissejuurdunud kalduvused, mis on üheks raskemini puhastatavaks rüveks. Isegi kui me oleme aastaid õpetuse järgi elanud, on ikkagi väga raske panna kaalule oma himusid, ihade latrit. Illustratsiooniks järgmine lugu munk õpetlasest, kes kaotas kõik.

Üks munk läks kloostrisse, et õppida budistlikku filosoofiat. Kui ta oli endale õpetlasena nime teinud, lahkus ta kloostrist ning alustas iseseisvat õpetamist. Tänu oma kõneosavusele ja teadmistele, oli tal palju õpilasi ja toetajaid. Õnnetuseks läks nii, et ta armus ühte oma naissoost toetajasse. Õpilased kaotasid aga usalduse tema vastu ning lahkusid, nii tegid ka ülejäänud toetajad. Mungal hakkas häbi ja ta pidas plaani elukohta vahetada, kuid naine palus tal jääda ja lubas kohelda meest kui oma majapidamise printsi. Munk võttis pakkumise vastu, kuid mõne aja pärast kaotas ta soosingu ning lõpuks sai temast selle maja teener. Pärast oma surma, sündis ta oma väärtegude tõttu alumistes ilmades.

Kui me õpime ja järgime darmat, siis tuleb seda teha täieliku siirusega. Täie otsusekindlusega peame endid pühendama kõigi oma ahistuste — himud jne, puhastamisele. Piisava saave korral need ahistused ei ilmuta end enam.

Mõnikord juhtub, et need, kes ei suuda oma himusid rahuldada maiste tegevustega, pöörduvad darma poole, et leida kaitset oma himudele. Nad kasutavad vaimsed võtteid rahuldamaks oma soove või kiindumusi. Tulenevalt on oluline selgelt mõista seda, et kiine mistahes kujul toob enesega kannatust. Kandes sellist veendumust, kasutame darmat kõrvaldamaks jäägitult oma kiindeid, mitte aga nende kasvatamiseks.

Kaua kestnud harjumuse murdmine võib mõnikord olla väga valus, see võib põhjustada hirmugi. Kuid kui meil on hea arusaamine sansaara toimimisest, siis me näeme, kui oluline on töötada selle nimel, et lõigata läbi kiinde juur. Me peaksime mõistma, et kui me piisavalt pingutame kõrvaldamaks seda kleepuvat harjumust, siis sellest vabanemise suur saavutus toob meile kartmatuse ja suure sisemise rõõmu. Laul Tähenduselt pilku pööramata osundab suure akaaria Nagardžuna sõnu:

Kui kalduvused tekkivad, siis sellest saab külvatud seeme üha uutele kaldvustele.

Kõigist neist kogutud kalduvustest, sirguvad sansaara võrsed.

Samas osundatakse Džigten Sumgöni:

Kuigi erinevad õpetused on jõudnud järeldusele, et kas vaim või keha on see, mis eksleb sansaaras, siis minul puudub selles seisukoht. Mida ma ütleks, on see, et põhjused ja olud loovad mõistelise mõtlemise. Seetõttu ekslevadki kehastunud kalduvused (sansaaras).

Kiindumus kas enda või teiste rikkusesse, põhjustab suur kannatust.

Buddha Šakjamuni ajal oli üks õppinud munk, kellele üks toetaja annetas kerjakausi. Munk elas lihtsat elu, käies külas oma igapäevas almust küsimas, kuid see kerjakauss muutus talle imearmsaks. Oma õpingute ja meditatsiooni ajal oli tema tähelepanu seotud kerjakausiga, mida ta pidevalt läikima hõõrus ja puhastas. Kui munk suri, ütles Buddha: “Kogu tema varandus mingu jagamisele munkade koguduse vahel.”. Kuna Buddha nägi ette, et lahkunud munk sünnib tagasi kerjakaussi ohtliku maona, siis palus ta munki kerjakaussi mitte puutuda, enne kui ta selle üle vaatab. Buddha andis siis maole õpetusi ja palus tal lahkuda ilma kedagi vigastamata. Seejärel Buddha selgitas munkadele kiindumuse eksiteed ja juhendas neid siirale darma järgimisele. Kõik kohalolijad olid liigutatud ning mediteerisid täie siirusega.