Ihu jõudeoleku ja hea õnne andega…

Ihu jõudeoleku ja hea õnne andidega on parimaks lähteks,

mida leida nii raske.

Olles Buddha hinnalistesse õpetustesse pöördunud

ning koguni vadžrajana õpetus kandunud kõrvu.

Ära raiska tühja oma inimelu.

Kanna südames järgimist kindlalt.

See värss käsitleb jõudeaja ja hea õnne omadustega hinnalist inimelu ning seda, kuivõrd raske seda on saavutada. Jõudeaeg tähendab, et on aega hinnaliste darmaõpetuste õppimiseks ja järgimiseks. Hea õnn märgib vajalike asjaolude esinemist nagu huvi darma vastu, tekstide olemasolu ning võimalus õpetajatega kohtuda. Need moodustavad otsustava tähtsusega aluse, mis võimaldab meil vabaneda kannatusi põhjustavast ahistusest. Need asjaolud on ülimaks aluseks valastusse jõudmisel.

Otseselt või kaudselt on meil side budaluse teega ja me oleme pöördunud hinnalistesse õpetustesse. Miski on põhjustanud selle, et meie teaduvusesse on jõudnud Buddha hinnalised õpetused. Õpetused on hinnalised, sest kui me võtame neid kanda oma südames ja siiralt neid järgime, siis nad vabastavad meid kõigist kannatustest. Tegelikult on see ainuke viis jõudmaks täieliku rõõmu ja õnneni. Vastandina, see petlik rõõm ja õnn, millele ma tavaliselt püüdleme, on ajutine ning ei kesta kaua. Täna me võime olla õnnelikud, kuid homme kogeme me taas kannatusi ja segadust. Me võime tunda hetkeks rahu ja tasakaalu, kuid siis oleme taas tagasi sansaara argiolus. Darma õpetused annavad meile võimaluse lõigata läbi meie meelepetete juur — kõik ahistused, mis on meie kannatuste tegelikuks põhjuseks. Darmat pole võimalik mingite teiste meetoditega asendada, seepärast öeldaksegi nende õpetuste kohta hinnaline ja püha.

Sõna vadžrajana, ehk teemandine kandja, on tänapäeval üsna laialt tuntud, kuid tema tõlkekorpus ja meditatsiooni harjutused pole igal pool täielikud. Kuni viimase ajani neid vaevalt üldse väljaspool Tiibetit teatigi. Kuigi budalus on olemas olnud paljudes maades, siis ainult Tiibetis arendati välja ja võeti õpetada kõik neli tantra liiki. Tulenevalt on nende õpetuste kuulmine ja õppimine üsna haruldane võimalus. Meie, kellel on kokkupuude nende õpetustega, oleme õnnega koos, kuid mõnikord me võtame seda õnne kui midagi iseenesest mõistetavat ning ei pööra õpetustele piisavalt tähelepanu või ei hinda neid.

Käesolevat inimelu ei tohi tuulde lasta. Elatise teenimine on osa ellujäämisest selles ilmas, kuid see pole kõige olulisem osa. Darma järgimist tuleks pidada oma elu kõige olulisemaks osaks, sest see on ainuke viis, täiuslik võte, mis vabastab meid nii selle elu ja kui ka järgmiste elude kannatustest. See on põhjus, miks autor ütleb kanna südames harjutusi kindlalt.