Ilma kõiki kolme tõotust…

Ilma kõike kolme tõotust täitmata, buda seisundisse jõuda pole võimalik.

Vinaja korda rikkumata, kantuna kogu tegevuses boditšitast

harjutades salajase mantra loomise ja täitmisjärke,

pole raske jõuda kolme kaija saavesse.

Käesolev värss selgitab ja laiendab eelnenud värssi. Nagu eespool märgitud, kolm tõotust on: 1: vinaja tõotused, 2: bodisatva tõotused, 3: vadžrajana tõotused.

Jõudmaks buda seisundisse ühe elu jooksul, peame me kinni pidama kõigist kolmest tõotusest. Me peame järgima vinaja korda ning hoiduma väärtegudest, mis põhjustavad kannatusi. Seejärel sellelt põhjalt, vastavalt bodisatva õpetusele, peame järgima darmat teiste hüvanguks, kasvatama hoolivat lahkust, kaastunnet ja boditšitat, järgima heldust, kärsivust, püsivust, samaadit ja viisust, tooma kasu meelelistele olenditele, aitama kaasa kõigele, mis toob rahu, ajutist õnnetunnet ning lõpuks ka valastumise. Sedaviisi me omandame harjutused täielikult ja muutume oma vaimus tugevaks kui mägi. Seejärel, et neid harjutusi kiirelt ja tõhusalt lõpuni viia, tuleb meil järgida vadžrajanat ning luua endist lõplikult valgustunud jidam, kes oma valastusolekus esitab väliskuju ja tühjuse lahutamatust. Luues endid jidamina puhastame me täielikult tavalise nägemismeele, tavamõtlemise ja ihukuju. See ongi jidami või jumaluse harjutuse eesmärk. Pärast puhta nägemise saavet, on meil võimalik harjutada ülimat viisust. Need on võtted, mis avavad budasuse, täiusliku ja täieliku algtunnetuse.

Kõigepealt õpetas Buddha väga lihtsal viisil, seejärel muutusid tema õpetused sügavamateks. Varjupaika pöördumine on kui lasteaeda minek. Seejärel, vaimulike tõotuste pidamine on kui algkoolis käimine. Bodisatva harjutused on kui keskkoolis käimine. Pärast seda minnakse kõrgkooli ja õpitakse vadžrajanat. Viimaks jõudes doktorikraadini, on meil kõik need omadused, mis me oleme kogunud teel lasteaiast tippu. Selliselt on õpetused kihiti üksteise peal. Midagi pole liiast ja midagi pole vastuolulist. Pigem iga kiht toetab teisi kihte.

Iga oma toiminguga on võimalik rakendada kõiki kolme liiki tõotusi. Näiteks, vinaja põhitõotuseks on mitte võtta teise elu, mitte tappa. Me hoiame seda tõotust enda tarbeks, sest pole soovi kogeda halva karma ja kannatuse loomisest tingitud tagajärgi. Bodisatva tõotused õpetavad meid mitte tapma, sest me mõistame, et samuti nagu meie ise, kõik meelelised olendid soovivad rahu ja õnne ning soovivad olla vabana kannatustest. Ühes teises bodisatva harjutuses vaatame kogu olevust kui oma ema, lähedast sugulast või sõpra, keda iseenesest mõistetavalt me ei tapa. Vadžrajanas me ei tapa kedagi, sest mõistame, et olemuslikult on kõik samaväärdsed jidamiga, võrdsed buda seisundiga. Kuidas saaks olla julgust tappa buda? Nii on see üks elu võtmisest hoidumise tegevus seotud kõigi kolme tõotusega.

Veel üks näide — alkoholi tarbimine. Vadžrajana õpetuses on napsitamine lubatud, samas vinaja kohaselt on alkohol keelatud. Selles nähakse mõnikord vastuolu. Vadžrajana lubab meile alkoholi, kui me suudame seda tunnetada nektarina. Kui me tõepoolest oleme selleks võimelised, siis me joome nektarit ning sellisel juhul pole vastuolu vinajaga. Kuid kui me joome alkoholi kui viina, ilma tajumata seda kui nektarit, siis me rikume mõlemat, nii vadžrajana kui ka vinaja tõotusi. Kui meil on võime tajuda viina nektarina, siis ei teki sellest mingit joovet ning napsitamine ei riku ühtegi kolmest tõotusest. Selliselt pole nendes tõotustes vastuolu, pigem nad tugevdavad üksteist. Kui me oleme võimelised järgima kõiki kolme tõotust ilma vastuoludeta, siis pole raske jõuda buda seisundisse ühe inimeluga.

Järgides nõnda neid kolme tõotust, ei tohiks me arvata, et need tõotused iseenesest toimivad meie heaks, et tõotused toovadki valastuse. Vastupidi, me peame kandma ise kogu harjutamise tõeks tegemise vastutust. Kolm tõotust on vahend või tööriist, mis aitab meil aru saada, mis on darma järgimise eesmärk. Näiteks mõned ütlevad, et tehes Tšenrežigi harjutust, saab kõik korda, Tšenrežig hoolitseb kõige eest ja lahendab kõik sinu probleemid. Olles kantud sellisest mõttest, pannakse harjutusele suuri lootusi. Siis, kui asjad ei parane, mõeldakse, mis küll on valesti: “Tšenrežig ei aitagi mind piisavalt” või “Äkki Tšenrežig pole võimeline mind aitama.” Nii segunevad kahtlused ja kõhklused meditatsiooni. Sellistel juhtudel me peame teadma, et Tšenrežigi meditatsioon on eriline vahend, millega puhastada oma vaimseid tõkkeid. Sellel on võimekus puhastada eranditult iga meie ahistus. Meil endil on vastutus võtta see vahend ja kasutada seda oma vaimsete ahistuste lahustamiseks ja tunnetuse puhastamiseks.

Veel üks näide: oletagem, et meil on terav ja võimas mootorsaag, millega tahame langetada ühe puu. Kui me toetame selle vastu puutüve, siis meie töö ei edene. Me peame päriselt asuma saega puutüve lõikama. Sarnaselt peame kasutama võimsat darma tööriista selleks, et läbi lõigata oma ahistuste puu.

Järgides darmat kolme tõotust rikkumata, pole kolme kaija saaveni jõudmine raske. Kolm kaijat on nirmanakaija, ilmnemise kehastus, sambogakaija, täieliku õndsuse kehastus ja darmakaija, täiuslik viisuskehastus. Vinaja järgimine puhastab ilmsed ahistused, mille tulemusena tekib alus nirmanakaija tunnetusele ja saavele. Boditšita harjutused puhastavad varjatud ahistused, millest tekib alus sambogakaija tunnetusele ja saavele. Vadžrajana harjutused puhastavad ka kõige varjatumad ahistused, millest tekib alus darmakaija tunnetusele ja saavele. Samas on loomulikult iga tõotus ka vahend kõige kolme kaija saaveks. Seega, kõik darma järgijad, kes soovivad vabaneda sansaarast ning jõuda täielikku buda seisundisse, peaksid järgima kõiki kolme tõotuse liiki samaaegselt.