Kandes mungarüüd…

Kandes mungarüüd voorusmõtted kasvavad.

Maine rõivas relvadega pahedele alust loob.

Vaimuliku rüü iseäranes innustab ja meenutab ilmaelust loobumist,

märkides Võitja õpetuste hiilgust.

Seega hülga ilmalik rõivas.

Antud värss on nõuandeks vaimulikuks hakkanuile. Saades mungaks või nunnaks, saab vaimuliku rüü kandmine eriliseks märksust toetavaks meetodiks. Mõte “Minult eeldatakse teistest enamat harjutamist ja õppimist”, toimib omamoodi kaitsena. Kui pärast mungaks või nunnaks minekut, pöördutakse tagasi ilmalike riiete kandmisele ning ei mõelda oma erinevusele teistest, siis märksus võib kahaneda. Mungarüüd tuleb kanda esmalt oma enese tärkamisvaimsuse märgina, mis tuletab meelde, et seda rüüd kantakse selleks, et vabaneda sansaarast ning jõudmaks valastuseni. Teiseks, kantakse mungarüüd, et innustada teisi.

Mungarüü kandmine ei oma iseenesest mingit imetegevat või maagilist toimet. Väga tähtis on harjutada rohkem kui teised inimesed. Oluline on kanda rüüd samavõrra vaimselt kui füüsiliselt. Kandes mungarüüd, tuleb proovida näidata teistele oma häid vaimseid omadusi. Loomulikult ei lähe kõik alguses päris õiget rada pidi. Kuid oluline on alustada ja samm-sammult iga päevaga edasi minna. See innustab ka teisi ning loob austava suhtumise.

Kui kanda mungarüüd eesmärgil ärgitada teisi ennast teenima viisidel, mis tavaelus pole võimalikud, siis saab mungarüüst meelepette ja kannatuste allikas nii enesele kui ka teistele. Selmet teisi innustada, põhjustatakse pahameelt. Inimesed ütlevad; “Need mungarüü kandjad on tüli tekitajad. Selmet sangat kasvatada, nad hoopis lõhuvad seda.” Peame olema vägagi ettevaatlikud. Mungad ja nunnad on need, kes ka vormiliselt on alguse teinud õpetuste õppimise ja järgimisega. Need, kes on võtnud kanda vastutuse olla heaks viisuse, rahu ja kooskõla eeskujuks, mitte segaduse ja meelepetete allikaks.

Miks hüljata ilmalik rõivas? Kui kanda korralikult maitsekat ja puhast vaimulikurüüd, võidakse mõjuda ehtekirjana, eeskujuna, mis innustab pühendumist. Kui juhtub, et munk või nunn käitub halvasti, siis see toodab tugevat negatiivset karmat nii talle enesele kui ka teistele. Need, kes ütlevad selle peale halvasti, loovad negatiivset karmat ning ka need, kes kannavad vaimulikurüüd loovad negatiivset karmat, sest mõlemad põhjustavad teineteist. Niisiis, nagu ütlesin, vaimulikurüü kandmine pole mustkunst. See pole midagi, millele rajada oma lootusi. Pigem loob mungarüü vastutuse puhastada halbu mõtteid ja tegusid, kasvatada seesmise viisuse ja kaastunde häid omadusi ning vabastada endid sansaarast. Teades kui oluline see on, võtab autor selle siin teemaks.

Oma esimesel mungarüüs veedetud päeval pole keegi veatu. Ordineering on ainult algus pühendumises darma teekonnale, mis viib vabanemisele sansaarast ja valastumisele. darmarüü kandmine osutab kiindumise puudumisele ja otsusele järgida darmat valastuse ehk buda seisundi saavutamiseni. Sellisena toimib see ehtena, mis innustab pühendunuid. Tänapäeval on lääneriikides ordineeritud sanga liikmete arv kasvamas. Ordineeritute elu pole lihtne, sest tänapäeva munkadel ja nunnadel puudub kogukonna tugi, nii nagu see toimis minevikus. Seega on üksikisikutena oluline omada julgust ja jõudu oma otsusele kindlaks jäämisel ning kasutada positiivselt ära ebasoodsate oludega silmitsi olekut. Selleks on omakorda vaja väga tugevat boditšitat. Kui see õnnestub, siis ordineeritute sanga jätkab kasvu ning teenib üha rohkem austust tuleviku põlvedelt ning seega toetajate hulk kasvab ja budalus saab paljudes paikades kindlalt juured alla.