Peatükk 5. Kuue täiuse nõu

  1. Ihadest prii helduspuiste…

  2. Kolm kõlblust…

  3. Kärsivuse turvis…

  4. Kolm tarmu…

  5. Süvi asu…

  6. Eristav tunnetus…