Neliteist

neliteist samaja põhiekset
 1. meistri laimamine või haavamine

 2. mõne kolme tõotustaseme murdmine

 3. vaenulik suhtumine vadžra vendadesse ja õdedesse

 4. meelelise olevuse vastu hooliva lahkuse jätmine

 5. boditšita jätmine

 6. enese või teiste vaimsete põhimõtete halvustamine

 7. saladuste lekitamine nendeks ebaküpsetele isikutele

 8. viie algselt puhta stiihia kuritarvitamine nt oma ihu osas

 9. eelarvamused erinevate ilmnevate nähtuste suhtes, mis igal juhul on seesmiselt puhtad

 10. pahatahtlike olendite, kes kahjustavad meelelisi olendeid või darmat, armastamine või sõprus nendega või nende toetamine

 11. väljendamatute nähtuste koosteraamidesse surumine

 12. usklike halvustamine

 13. enda antud lubaduste rikkumine

 14. naiste, kui eristava viisuse allika, halvustamine

fourteen root downfalls o f samaya