Kaheksateist

kaheksateist bodisatva tõotuse ekset

Eksed 1, 2, 3 ja neli kehtivad nii kuningatele kui ka valitsejatele ning neid loetakse topelt kogusumma 18 saamiseks.

 1. Kolme Kalliskivi rikkuste varastamine

 2. hinnalise darmaõpetuse keelustamine

 3. mungalt tema rüü võtmine, tõotustest loobunud munga peksmine või vangistamine või munga sundimine tõotustest loobuma

 4. mõne rüvetu viie kuritöö tegemine

 5. vale veene

 6. linnade ja asulate hävitamine

 7. tühjuse väljendamine neile, kes pole selleks täielikult ettevalmistatud

 8. buda seisundisse pürgivale teele asunutele täielikust valastusest loobumise põhjustamine

 9. kellegi pratimokša vannetest lahtiütlemise põhjustamine, viidates mahajana õpetusele.

 10. usk, et darmaõpetuse võtted ei eemalda meelteahistusi nagu iha jne ning teiste mõjutamine vastavalt oma veendumusele

 11. enda headest omadustest rääkimine kasu, austuse ja kiidu saamise ning teiste allutamise eesmärgil.

 12. mittetõene avaldus, et: “mul on sügavale õpetuse omane kärsivus

 13. järgija karistamise põhjustamine, Kolmele Kalliskivile mõeldud annetuse omastamine või altkäemaksu võtmine.

 14. keskendumissüvis olija eksitamine, erakluses viibijale mõeldud vahendite võtmine ja nende andmine kellelegi, kes loeb üksnes palveid

eighteen downfalls o f the bodhisattvas vow

kaheksateist buda ainulaadset omadust

Kuus käitumise omadust:

 1. eksimatute ihulise omaduste valdus

 2. oskamatute sõnade puudumine

 3. piiramatu mälu valdus

 4. pidev keskendumissüvi asu

 5. arusaamine, et kasvatamine ja jätmine pole iseenesest erinevad

 6. mitteelistava kallutamatuse valdus

Kuus kaemuslikku omadust:

 1. piiramatu innukuse valdus

 2. piiramatu töövõime valdus

 3. piiramatu märksuse valdus, talitsemaks meelelisi olendeid

 4. ainitise keskendumise valdus

 5. piiramatu viisuse valdus

 6. vabastamise radadelt pöördumatuse valdus

Kolm vooruslike tegevuste omadust:

 1. vooruslik ihuline tegevus

 2. vooruslik sõnaline tegevus

 3. vooruslik vaimne tegevus

Kolm ajaga seotud omadust:

 1. tõkestamatu viisus minevikus toimunu suhtes

 2. tõkestamatu viisus tulevikus toimuva suhtes

 3. tõkestamatu viisus hetkel toimuva suhtes

eighteen unmatched qualities o f a buddha