Kaks

kaks eluviisi

usklik elu ja maine elu.

two ways o f life

kaks sidit

tavalised ja erilised. Tavalised sidid on üleloomulikud võimed nagu selgeltnägemine, leviteerimine, telepaatia jne. Erilised sidid on erikaemus, võime hajutada pimestusi ning algtunnetuse avaldumine.

two siddhis

kaks tinglikku boditšitat

soovboditšita ja toimiv boditšita.

types o f relative bodhicitta

kaks tõde

suhteline ja absoluutne.

two truths

kaks täitumisjärku

märkidega ja märkideta.

two types of completion stage meditation

kaks vara

pälved ja viisus.

two accumulations