Kolm

buda kolm ihu või kaijat
 1. nirmanakaija, ilmnev ihu

 2. sambogakaija, täielik meelisihu

 3. darmakaija, täiuslik viisusihu

three bodies or kayas (of a buddha)

buda kolm ületamatut omadust
 1. puhta boditšita alge

 2. tegelik süviharjutus

 3. kogu vooruste pühendamine meeleliste olendite hüvanguks

three excellences

kolm aega
 1. minevik

 2. olevik

 3. tulevik

kolm bodisatva kõlblusreeglit
 1. pahelistest tegudest hoidumine

 2. kõigi darma õpetuste õppimise ja järgimise kord

 3. kõigile meelelistele olenditele kasu toomine

three moralities o f a bodhisattva:

kolm distsipliini
 1. kõlblus või shila

 2. keskendumissüvi või samadhi

 3. vahe viisus või prañja

three trainings

kolm kannatuse liiki
 1. otsene kannatus

 2. muutumise kannatus

 3. kõikeläbiv kannatus või olude kannatus

three types of suffering

kolm laiskuse liiki
 1. kiindumus mõnudesse

 2. kiindumus maistesse tegevustesse

 3. tuimus

three types of laziness

kolm pimestust
 1. karmiline pimestus

 2. meelteahistuse pimestus

 3. kõiketeadmist takistav okultne pimestus

three obscurations

kolm vaimse õpetaja rõõmustamise viisi

Ka kolm õpetaja labuandi.

 1. eluks vajaliku andmine

 2. teenimine

 3. teistest kahest ülem, darma järgimine

three ways of pleasing the spiritual master

kolm vannet
 1. vinaja vanded

 2. bodisatva vanded

 3. vadžrajana vanded

three vows

kolm hea darmaõpilase omadust
 1. ausus ja püsivus

 2. vaimne eristusvõime, mis võimaldab õpetustest aru saada

 3. siiras innukus õpetuse järgimisel

kolm ihulist voorust
 1. tapmisest hoidumine, teiste, eriti inimolendite, elu kaitsmine ja austamine

 2. varastamisest ja petmisest hoidumine ja helde käitumine

 3. sugulistest väärtegudest hoidumine (ilmikutel) ja igasugusest sugulisest tegevusest hoidumine (ordineeritutel)

three physical virtues

kolm kaijat

vt buda kolm ihu või kaijat.

kolm kalliskivi
 1. buda

 2. darma

 3. sanga

Three Jewels

kolm kõrgemat ringi
 1. inimeste ilm

 2. ebajumalate ilm

 3. jumalate ilm

three higher realms

kolm madalamat ringi
 1. loomade ilm

 2. näljaste vaimude ilm

 3. põrguilm

three lower realms

kolm mürki
 1. sõgedus

 2. kiindumus

 3. härm või vihkamine

three poisons

kolm puhastusmantrat
 1. OM SWABHAWA SHUDDHO SARWA DHARMA SWABHAWA SHUDDHO HANG

 2. OM BAZRA SHUDDHA SARVA DHARMA BAZRA SHUDDHO HANG

 3. OM YOGA SHUDDHA SARVA DH ARMA YOGA SHUDDHO HANG

kolm samaadi omadust
 1. kergendus- ja rõõmutunne

 2. alus budade ja bodisatvate omaduste ilmemisele

 3. võime iseeneslikult tuua kasu meelelistele olenditele

kolm tarmu
 1. turvise tarm

 2. tegevuse tarm

 3. piiritu tarm

three kinds o f perseverance

kolm vaimset voorust
 1. himude vältimine, olemasolevaga rahulolu harjutamine

 2. pahatahtlike mõtete vältimine, hoolivuse ja kaastunde harjutamine

 3. vale veende vältimine, eriti põhjuse ja tagajärje suhtes

three mental virtues

kolm varjupaika

Vt kolm kalliskivi.

kolm õpetuste kuulamisekset
 1. õpetuste mittekuulamine

 2. õpetuste unustamine

 3. kuuldu kokku segamine rikutud mõtetega

three faults to avoid while listening to teachings