Neli

neli boditšita juurmandu
 1. valede rääkimine, mis petavad põhiõpetajat või mõnd teist bodisatvat või muid austusväärseid

 2. teiste bodisatvate ära kasutamine, eriti selline, mis põhjustab vande murdmist

 3. teistele nende darma heaks tehtud voorustegude suhtes kahetsustunde põhjustamine

 4. teiste petmine rikutud ajenditel

four root downfalls (of bodhicitta)

neli eheda õpetuse kinnitust
 1. kõik koostelised nähtused on kaduvad

 2. sansaara on kannatus

 3. nähtustel puudub iseolemine

 4. nirvaana on rahu

four seals (of an authentic teaching)

neli ettevalmistavat kaemust
 1. hinnaline inimelu, alus buda seisundi suunal töötamisele

 2. kõigi nähtuste kaduvus

 3. olelusingi kannatused

 4. kõigi meie tegevuste või tehtu alged ja tulemused

four preliminary contemplations

neli Gampopa darmat
 1. Palun õnnistust, et mu vaim oleks suunatud darmale.

 2. Palun õnnistust, et darma edeneks oma teel.

 3. Palun õnnistust, et takistused kaoksid teelt.

 4. Palun õnnistust, et segadus koidaks viisusena.

Four Dharmas o f Gampopa

neli ihu või kaijat
 1. nirmanakaija, ilmnev ihu

 2. sambogakaija, täielik meelisihu

 3. darmakaija, täiuslik viisusihu

 4. suabhavikakaija, alus ülejäänud kolmele ihukujule

four bodies or kayas

neli jõudu

four powers

neli järgijate jaotust
 1. bhikshu (mungad)

 2. bhikshuni (nunnad)

 3. upasaka (ilmikud mehed)

 4. upasika (ilmikud naised)

four groups of practitioners

neli jätet
 1. olemasolevate paheliste tegevuste jätmine

 2. uute paheliste tegevuste mitte alustamine

 3. uute vooruste, mida senini pole olnud, omaksvõtmine

 4. ilmnenud vooruste täiustamine

four abandonments

neli kaijat

Vt neli ihu või kaijat.

four kayas

neli kartmatust
 1. kindlustunne, et eranditult kõik pimestused on puhastatud ja rüved ammendunud

 2. kindlustunne, et kõik täielikud ja veatud omadused on ilmnenud

 3. kindlustunne, et kõiki takistusi on sellistena märgatud ja puhastatud

 4. kindlustunne, et võtted, mis viivad valastusele, on edasi antud

four fearlessnesses

neli mõõtmatut vaimsust
 1. hooliv lahkus

 2. kaastunne

 3. rõõm

 4. kallutamatus

four immeasurable thoughts

neli märksust
 1. ihuline märksus, oma ihu nägemine kaduvana ja lagunemisele määratuna

 2. tunnete märksus, rõõmu, kannatuse ja mittetundelisuse nägemine mööduvatena

 3. tunnetuse märksus, oma tunnetuse nägemine pilvesarnasena

 4. nähtuste märksus, kõigi nähtuste ristsõltuvuse nägemine

four mindfulnesses

neli nähtuste omadust
 1. ükski tavanähtustest ei eksisteeri iseeneslikult

 2. kõik tavanähtused omavad teatud toimet või toimivad teatud viisil

 3. teatud kogukonna inimesed tajuvad meelte kaudu nähtusi sarnastena

 4. nähtused tekivad paljude algete ja olude sõltuvuse kaudu

four characteristics o f phenomena

neli pimestust
 1. ihulised

 2. sõnalised

 3. vaimsed

 4. okultsed

four obscurations

neli sansaara alget
 1. vooruste ja viisuse kogumise luhtumine

 2. suure hulga pahede tegemine

 3. teiste vooruslikele tegudele takistuste loomine

 4. täielikule valastusele vooruste pühendamise luhtumine

four causes o f samsara

neli stiihiat
 1. maa

 2. vesi

 3. tuli

 4. tuul

four elements

neli sõnalist voorust
 1. valedest hoidumine, eriti vaimsetest valedest hoidumine, selmet tõe rääkimine.

 2. kogukonnas, eriti sangas, kiilu mittelöömine, selmet teistega kooskõla poole pürgimine.

 3. riivavate sõnade vältimine, selmet lahke sõnakasutus.

 4. lobisemisest hoidumine, selmet kõneaine hoidmine ja selle kohta sisuliste asjade ütlemine.

four verbal virtues

neli tantra liiki
 1. kriija tantra, ihuline puhtus ja puhastumine, olles vaimselt jidami jooga harjutusolekus

 2. kaarija tantra, sõnaline puhtus ja mana, olles vaimselt jidami jooga harjutusolekus

 3. jooga tantra, veelgi rohkemate reeglite vaimne järgimine, jidamiga samastumine

 4. anuttara jooga tantra või kõrgeim jooga tantra, kus tuleb kõik viia valastusolekusse

four classes o f tantra

neli veatut teguviisi
 1. põhiõpetaja austamine ja mitte kunagi, isegi mitte oma elu hinnaga, talle või kellelegi teisele austusväärsele isikule valetamine.

 2. kõigi bodisatvate tajumine budadena ning nende kiitmine.

 3. teiste heategude üle rõõmustamine ning nende innustamine uutele darmalikele tegevustele, iseäranes mahajana järgimisele.

 4. kogu meelelise olevuse tajumine oma parima sõbrana ning nende vahetu kohtlemine.

four wholesome deeds

neli väepühistust
 1. vaasipühitsus

 2. salajane pühistus

 3. viisuspühitsus

 4. hinnaline sõna või neljas väepühitsus

four empowerments

neli Ülevat Tõde
 1. kannatuste tõde

 2. kannatuste põhjuste tõde

 3. kannatuste lakkamise tõde

 4. tee, mis viib lakkamise saavele, tõde

Four Noble Truths

neli ülivõimete jäset
 1. süüve püüdlusesse

 2. süüve tarmu

 3. süüve süvisse

 4. süüve süvi tunnetustäpsust kasvatavasse kaemusesse

four feet of miracle powers