Nelikümmend kuus

nelkümmend kuus bodisatva tõotuse vähemat ekset
 1. kord päevas Kolmele Kalliskivile annetuste mitte tegemine

 2. oma kiindele mõtetes järgnemine

 3. laiskusest tulenev vanemate järgijate mitteaustamine

 4. teiste küsimustele mitte vastamine

 5. hooletusest teiste kutsetele mitte vastamine

 6. sanga kogukonnale pakutud kullast ja muust ära ütlemine

 7. darmaõpetuse mitte pakkumine nendele, kes seda soovivad

 8. kõlblust eiravate inimeste halvustamine või eiramine

 9. õpingutest, mis lisaksid teistele kindlustunnet, hoidumine

 10. vähene töö teiste kasu nimel, nagu šraavakal

 11. vähese kaastunde tõttu paheliste tegude vältimine, kui olukord seda nõuab

 12. vale elustiili omaksvõtt, nagu meelitamine, erutamine, lõbustused, petmine

 13. tühiste tegevuste, nagu sport, nautimine

 14. mõtlemine, et kuna nirvaanasse ei jõua, siis jäädakse sansaarase

 15. teiste puuduste mitte kõrvaldamine

 16. teiste meelteahistuse mitte puhastamine nende ilmnemisel

 17. nelja järgijate harjutuse eiramine:

  1. teistega mitte tõreleda, hoolimata et nad sinuga tõrelevad

  2. mitte vihastuda, kui miski selleks kihutab

  3. mitte avaldada teiste ekseid, hoolimata et nad sinu omi avaldavad

  4. mitte lüüa vastu, kui sind lüüakse

 18. enese suhtes viha pidavate inimeste eiramine või vältimine, nende mitte aitamine

 19. darmale kohaselt esitatud vabanduste mitte vastuvõtmine

 20. vihamõtete järgimine

 21. kuulsuse ja rikkuse eesmärgil omale kaaskonna loomine

 22. une laiskuse ja mõnude mittevältimine

 23. huvide killustamine tühja loba ja niisama jutustamisega

 24. vaimse tasakaalu nimel mitte töötamine

 25. meditatiivse keskendumise viiest takistusest mitte loobumine:

  1. erutus ja kahetsus

  2. pahasoovlikud mõtted

  3. uni ja letargia

  4. ihad

  5. kahtlused

 26. kiindumine keskendumissüvi kogemustesse, nagu õndsus, selgus ja muud

 27. šraavaka sõiduki suhtes austuse jätmine

 28. šraavaka kaanoni poole püüdlemine, heites kõrvale bodisatva harjutused

 29. töö tirthika tekstidega ilma Buddhadarma õpinguteta

 30. suurem töö tirthika tekstidega kui Buddhadarmaga

 31. mahajana sõiduki kuritarvitamine

 32. enese kiitmine ja teiste ärakasutamine

 33. uhkuse, laiskuse jm tõttu väärtuslike darma õpetuste poole mittepüüdlemine

 34. üleolev suhtumine õpetajasse ja ainult sõnadele, mitte nende tähendusele tuginemine

 35. abivajajate mitteabistamine

 36. haigete eest hoolitsemisest kõrvale hoidmine

 37. teiste kannatuste vähendamise nimel mittetöötamine

 38. tähelepanematute mitte tulemuslik juhtimine

 39. saadud heategude eest mittetasumine

 40. masenduses vaevlejate kannatuste mittehajutamine

 41. eluks vajaliku mitteandmine vajajatele, kui selleks omal on võimalused

 42. oma ümbruse eest mittehoolitsemine õpetuste ja materiaalsete vahenditega, kui selleks on võimalus

 43. teiste vooruslike tegudega mittenõustumine ja nendele mittekaasaaitamine

 44. teiste heade omaduste mittekiitmine

 45. pahelistele tegudele asunute mittepeatamine

 46. vaimsete võimete mittekasutamine teiste talitsemiseks seal kus vajalik

forty-six subsidiary downfalls of the bodhisattva's vow