Mõned lõpuni ei usu…

Mõned lõpuni ei usu

Buddha sõna püha darma hüve.

Aseks pöörduvad mo ja böni poole.

See väärveene põrguilmades sündi põhjustab.

Rikkuse, vale tao ja muude ahistuste tulemused

ei pruugi peatselt ilmuda, kuid vääramatult küpsevad.

Seega usalda jäägitult.

Buddha selgitas, et igasugustest erinevatest pahedest tuleb hoiduda, sest need on juureks erinevat tüüpi kannatustele. Samuti õpetas ta, et kogemaks suhtelist ja lõplikku headust, peame endid siduma ja kasvatama erinevates voorustegudes. Seega darmas pole eriti rõhku ettekuulutustel ja ebausul. Kui me järgime õpetust siiralt ja täielikult, siis saavutame mistahes soovitud rahu ja õnne. Kui me väldime pahesid, siis kõik kannatused kaovad — selles pole mingit kahtlustki. Selmet seda õpetust oma südames kanda, me mõnikord ikkagi väärkasutame seda ajutise maise hüve tarvis. Darma siira järgimise asemel hakkame otsima võluvõimeid ja võimu. See pole parim viis oma segaduse ja probleemide lahendamiseks ja nii autor hoiatabki selle eest.

Mo on ennete lugemise õpetus. Mõned inimesed toetuvad hea õnne leidmiseks täielikult mole. Aga meil pole mo ettekuulutust vaja teadmaks, kas darmat järgida või mitte. Oletagem, et küsime ennustajalt, kas peaksime minema kolme aastasesse eraklusse. Kui mo enne ütleb, et ei tohiks, siis sellest saab takistus darma harjutamisel ning kasu pole. Mo ended on mõnikord kasulikud äriinimestele ja reisi peal olijatele, kuid isegi siin — meil puudub kontroll, kas meie elu olulisemad päevad: sünni- ja surmapäev, langevad heaendelisele päevale või mitte.

Värsis sõna bön märgib teatud kindlat riitustüüpi, mitte Tiibeti bön usundit. Bönis on jumaluste riitused, mida tehakse kaitseks needuste vastu, et eemaldada kurjade vaimude takistusi või saavutada mingeid muid hüvesid. Eemaldamaks maiseid takistusi seome ennast mõnikord selliste toimingutega ning meil tekib karmast vale veene, mis on vastupidine Buddha õpetuste selge seletusega.

Selle asemel, et siduda ennast nende tegevustega, oleks parem lõpuni jääda toetuma Buddha sõnale ja kõrvalekaldumatult järgida tema õpetusi. Sattudes silmitsi ebaõnnega, kasuta takistuste ja soovimatute olude eemaldamiseks darmat. On ütlus: “Vaadates oma käesoleva elu olu, saad teada, mida tegid minevikus. Jälgides oma vaimset olu, saad teada, milline saab olema tulevik.” Seega meil pole vaja pöörduda mo ega böni riituste poole.

Kui me puhastame halva karma ja kasvatame head karmat, on selge, et varem või hiljem saame hea tulemuse. Meil tuleb tugineda hinnalisele darmale ja siiralt seda järgida. Isegi kui kogu maailm peaks kokku kukkuma, siis kui me kanname head karmat, ei tule sellest meile viga. Kui meie karma suunab meid halbadesse kogemustesse, siis ükskõik kuidas me ka ennast kaitseme, need asjad juhtuvad ikkagi. Siit näeme darma tähtsust, see pole lihtsalt mingi pealiskaudne idee. Kui kellelgi on valed veended ning ta ei võta kuulda seda, mida darma õpetab vooruse ja pahede kohta ning ta seob ennast mo ja böni taoliste asjadega, siis sellest võib tuleneda sündimine põrguilmades.

Ebausklike tegevuste asemel on kõige kasulikum harjutada boditšitat ning suunata kõik oma kogemused, nii head kui ka halvad, vabanemisele. Kui satume ummikusse või jääme haigeks, võib olukorda kasutada erilise võimalusena puhastamaks halba karmat ja lõdvestamaks meelteahistuste haaret. Mediteeri kantuna kaastundest ja märksusest: “Selle teo läbi saagu iga meelelise olevuse ahistused kõrvaldatud.” Kui koged rõõmu ja õnnetunnet, mõtle: “Saagu sansaara küllastatud rõõmust ja õnnest. Jõudku igaüks täielikku rahu, õnne ja buda seisundisse.