Mõttetu meelelahutus…

Mõttetu meelelahutus ja tühi jutt

elu raiskumineku ja darma vaimu tõkestamise alused.

Kasvata voorust palju vaid võimalik.

Suur osa meie jutust on tähtsusetu — jutustamine raiskab lihtsalt aega ja energiat ning põhjustab elatud aja raiskuminekut. Jutud on põhiliselt seotud meie meeldimiste ja mittemeeldimistega ning ei kanna palju tähendust. Meie elu on nii lühike. Kui me elame sada aastat, siis see on hetk. Kui me isegi elame kakssada aastat, ikkagi me sureme. Elu ei ole ei pikk ega püsikindel. Seda öeldakse mitte hirmutamiseks, vaid selleks, et meil oleks lihtsam jõuda arusaamisele, et meil on võimalus oma aega paremini ära kasutada.

Mõnikord tuleb meil millestki loobuda. Keset vihasööstu, ihalõõma või vimma jne, kas tulemuslik darma järgimine on võimalik? Ei ole, selge on see, et pole võimalik nautida kõiki sansaara elu mõnusid ning edukalt järgida darmat. Seega peame loobuma mõnest ajutisest asjast ja kasvatama pikas perspektiivis valastust. Darmalik tunnetus tähendab märksat darma järgimist. Tähelepanelikkus darma suhtes annab meile läbinägelikkuse, seda illustreerib järgmine lugu:

Elas kord kuningas nimega Geo Dzepa, kes nägi sarmikas välja ning oli oma alamate õpetamisel väga oskuslik. Kui kuningas nägi meeleliste olendite kannatusi, pöördus ta palves buda, sanga ja darma poole ning palus juhendamist, et olendeid aidata. Päevast päeva tegi ta mõõtmatuid ohverdusi. Ühel päeval kõlas taevane hääl: “Kogu meeleline olevus on kiindunud sansaarasse. Kui keegi soovib jõuda veatu alusviisuseni nii, et puudub vastuolu sõnades ja tähenduses, siis tuleb võtta eeskujuks taevas. Pole midagi enamat öelda või kirjeldada.” Kui kuningas ja tema alamad seda kuulsid, siis jõudsid nad kõik pöördumatusse olekusse.

See tähendab, et nad jõudsid kiindetuse lõplikusse tähendusse, mahamudra olekusse. Sellise saavutuse alus tuli eelnenud elust. Eelnevalt oli kuningas elanud ilmalikuna, kes vältis tühja juttu ja veetis oma elupäevad puhtuses ja kasinuses. Tänu sellele sündis ta uuesti kuningana. Tänu eelneva elu puhtusele said talle osaks puhtad õpetused ja lõpliku tähenduse saave.