Peatükk 13. Pühendus

Nii nagu teksti autor pühendab oma vooruse, peame ka meie pühendama oma pälve ja vooruse. Pühenduspalveid on palju, kuid siintoodu, mille kirjutas isand Džigten Sumgön, on täielik ja tihe. Alustuseks kogume meie palve tunnistajad, kujutades neid meie ette ja kohale ruumi. Kutsume kohale juurelaamad ja õpetusliini laamad, kes on hoidnud õpetusi toimivana, võttes vastu pühad juhised ning andes need meile edasi koos oma kogemustega, Jidamid on eheda valastusoleku erilised ilmutused, vabad segadusest, kiindest ja meelepetetest. Budad on mineviku, oleviku ja tuleviku selle maailma ajaloolised olendid, kes asuvad darmakaija kujus. Bodisatvad on olevused, kes teel valastusse. Joogid, jogiinid ja daakinid on sellised olendid, kes oma järgimises on edukad. Kutsume nad kõik tunnistajateks oma pühenduspalvele.

See pole üksnes meie oma pälve, mida me pühendame, vaid kõigi budade, bodisatvate ja jidamite pälve, samuti ka kogu meelelise olevuse oma. Sellele lisame budasuse, mis on kogu meelelise olevuse, kaasa arvatud meie eneste, tunnetuses. Seda võimast vooruse hulka läheb vaja selleks, et juurida välja meelepetted ja puhastada pimestused. Pühendame ennast kasutama seda pälvet teiste teenimiseks. Siis palvetame eemaldamaks halbu mõjusid ning loomaks tõeseid rahu ja õnne aluseid. Siis, kui kord oleme oma segaduse hajutamise ja lõputute heade omaduse kogumise läbi saanud kindla jalgealuse, palume ülimat saavet, mahamudrat, darmakaijat.

Antud pühenduspalvet võib lausuda kolm või enam korda.

Hiilgavad, pühad, austatud, kallid lahked juure- ja liinilaamad,

jidamite pühakogu, budade kogud,

bodisatvad, joogid, jooginid ja daakinid,

kel asu kümnes ilmakaares.

Palun kuulake mu palvet!

Saagu nii, et minu ja kogu meelelise olevuse

kolmes ajas, sansaaras ja nirvaanas kogutud voorus ja selle olemuslik läte,

ei looks kaheksat maist huvi,

ei looks nelja sansaara alget

ega sündi šraavaka või pratjeekabudana.

Kogu meeleline olevus mu ema,

eriti vaenlased, kes vihkavad mind,

tülkad, kes tõkkeks, veetlikud maarad ja deemonihordid

olge õnnes, lahus murest ja vaevast,

jõudke kiirelt buda seisundisse,

ületamatusse, täiuslikku, täielikku ja hinnalisse.

Selle jumitu vooruse lätte väel,

tulgu minust kasu kogu olevusel

ihus, sõnas ja vaimus.

Olgu mu meel vaba

iha, viha, sõgeduse, uhkuse ja kadeduse ahistusest.

Ärgu hetkekski tekkigu

kuulsuse, nime, rikkuse ja au kiinet

ega maiseid huvisid.

Olgu mu tunnetusvoog toidetud hoolivast lahkusest,

kaastundest ja boditšitast ning

seeläbi saagu ma vaimseks meistriks,

kelle head omadused kui lõputu ilmaruum.

Jõudku ma selles elus juba mahamudra ülima saaveni.

Ärgu kannatuste piin tekkigu isegi suremise aegu.

Jäägu minust surm halbades mõtetes.

Jäägu minust surm vale veende segaduses.

Jäägu minust enneaegne surm.

Olgu minu surm tunnetusseba suures valevuses ja dharmata kõikehõlmavas selguses

rõõmus ja õnnelik.

Jõudku ma igal juhul,

kas surmahetkel või bardos,

mahamudra ülimasse saavesse.

Järgnevat palvet võib piiramatult korrata:

Sansaaras ja nirvaanas, minu ja kogu olevuse

kolmes ajas kogutud vooruse väel,

olemusliku vooruse lätte väel.

Jõudku mina ja kogu meeleline olevus

kiiresti valastusse,

ületamatusse, täiuslikku, täielikku ja kallisse.

Õpetuste jätkumise ja edenemise palve:

Kestku ja kasvagu

suure Drikunpa Ratna Šri,

kõiketeadva darmaisanda,

ristsõltuvuse valdaja õpetused

kuulamise, omandamise ja süüve läbi

sansaara lõpuni.