Riituste, tantsu ja laulu…

Riituste, tantsu, laulu ja teiste kunstide mitmekülgne kogemus on innustuse allikaks.

Vastavaid püüdlusi tähtsaks pea.

Aga sattudes kadeduse ja uhkuse lõa otsa, on tulemuseks sünd alumistes ilmades.

Seega raja selle ja tulevate elude tähenduse tegelik alus, kasvatades õilsat mõtet ja hoolivat lahkust.

Nagu juba algvärsis jutuks oli, on teadusele kümme vaatenurka. Suured õpetlased, kes nendes edukad on, saavad läbi teaduse ülendatud. On inimesi, kes oskavad viisi pidades lausuda, kes oskavad asju nagu tormade valmistamine või tankade maalimine ja riitustantsude esitus ja nii edasi. Riitustantsudes on igal jidamil omad iseloomulikud kehalised liigutused: raevukatel ja rahulikel on erinevad poosvõtted. Selliste etenduste kaudu avaneb vaatajatel võimalus vaadata valgustunud jidameid, mis istutab neisse lõpliku valastuse seemne. Bodisatva oskab kogenult kasutade teiste hüvanguks selliseid teaduste erinevaid külgi, samuti ka tänapäeva tehnoloogilisi oskusi. Seega, kui meil on aega, on hea nendes asjades edasijõudmise nimel pingutada.

Mõte nagu “Mina tean seda, aga teised mitte” võib aga puhuda meisse uhkust ning kui keegi teab meist rohkem, võib maad võtta kadedus. Sellist halba karmat pole vaja. Kui me ei mõista teaduste ülesannet, saab sellest üks alus kannatustele. Seega, kui omad mingeid erilisi teadmisi või oskusi, siis kasuta neid teiste aitamiseks. Selle elu hüveks aita isikuid, aita vaimseid kogukondi või aita ühiskonda. Oma tulevaste elude hüveks tegutse ilma kadeduse või uhkuseta, hoolimata, kas teised sinust rohkem või vähem peavad.

Samas, olles darma tee alguses ning teades, et teadused pole kõige olulisemad, peame oskama oma ettevõtmisi tähtsuselt reastada. Darma järgijatele, eriti neile, kes harjutavad eralduses, pole teadused esmaolulised. Olles eralduses, tuleb kogu oma aeg pühendada püsikindluse ja selguse kasvatamisele. Pöörates liigselt oma tähelepanu muudele asjadele, võib tekkida hajumine ja segadus.

Darmaisand Gampopa ütleb, et darma korratu järgimine võib põhjustada sünni alumistes ilmades. See ei tähenda, et darma ise põhjustaks ümbersünni alumistes ilmades, vaid, et meie darma harjutuse väärkasutus või oskamatu harjutamine on see, millest saab alamilma ümbersünni põhjus. Oskuste ja teadmiste omandamine saadetuna boditšitast toob meile selles elus ja ka järgmistes paremaid olusid. See teeb meist paremad inimesed. Autor mainib korduvalt “üllast mõtet”. See on väga oluline. Üllas mõte märgib hoolivust ja kaastunnet, boditšitat. Pole ühtegi “mõtet”, mis oleks sellest suurem või kõrgem.

Mida iganes me teeme või mis iganes oskused meil on, alati tuleks toimida teistekeskselt ja kaastundlikult. Kui me kasvõi koristame pühamut, siis seda tuleb teha austusega, selleks et oma mõtlemist puhastada. Selliselt, ükskõik mida me ka teeme, kõigest saab osa meie darma harjutustest. Harjutamine pole sugugi mitte ainult ühe koha peal istumine ja mantrate lausumine. Sõites autoga, reisides bussis või taksos või valmistades einet, jälgi oma meeleolu ja mõtle: “Ma teen seda teiste hüvanguks. Vabanegu teised oma kannatustest minu praeguse tegevuse abil. Olgu neil meelerahu ja õnn.” Sellisel kombel võib kõigest saada osa imelisest darma järgimisest.