Seega on põgusalt…

Seega on põgusalt antud üldnõu.

Neile, kes soovivad järgida püha darmat oma südame sügavusest,

Selgitan asju edasi analoogiate abil.

Käesolevaga lõppeb teksti esimene osa, mis esitab nõuandeid nii vaimsetele järgijatele kui ka tavainimestele darma õpingute igapäevaellu sidumiseks. Kui neid värsiridu tähelepanelikult lugeda, siis saate aru, kuivõrd oluline on antud üldnõu oma elus rakendada. Järgides seda korralikult, teenite austust iga kultuuri, nii vaimse kui ka mittevaimse keskkonnas, sest need on põhimiseks aluseks kogu valastusse viivale darmale. Siiamaani on kogu tekst esitatud üldnõuna, millest võib kasu saada igaüks. Siit edasi järgneb Bhande Dharmaradža südamenõu sada värssi, mis keskenduvad rohkem darma järgijatele.

Isiku tunnetuses on 84 tuhat eri liiki olelusringluses ekslemist põhjustavat meelteahistust. Sellepärast andis Buddha 84 tuhat erinevat darmaõpetust, et nende läbi oleks võimalik need ahistused kõrvaldada või parandada. Need, kes ütlevad kindlalt lahti sansaarast, näevad, et olelusringluses pole lõplikku rahu ega õnne ning ainus viis jõudmaks rikkumata rahu ja ahistusteta õnneni on läbi täieliku vabanemise. Sellistele järgijatele õpetatakse järgnevat sadat nõuannet nende tihedas, täpses ja täiuslikus kujus. Niisiis on ülimalt oluline need ükshaaval läbi käia, kaaluda neid oma hinges, nende tähendusse süüvida ning tegutseda neile vastavalt.