Lisa E. Budaluse teejuhis märgitud teoste loend märkustega[55]

Ainus soov

One Thought”. Drikung Kagjü õpetusliini suuliste juhendite tihe esitus, mis seletab lahti kõigile Buddha õpetustele ühise lõimena omase ühtse valastava ajendi. Jaotatuna tavaliselt seitsmesse peatükki, koosneb Džigten Sumgöni lausutud vadžra väidetest, mille pani kirja tema õpilane Che-nga Sherab Jungne.

 • Viehbeck, Markus. Gongchig, The Single Intent, the Sacred Dharma. Munich: Otter Verlag, 2009.

Avar kui taevas, sügav kui meri

Vast as the Heavans, Deep as the Sea”, 365 Khunu Rinpotše poolt 20. sajandil kirjutatud värsi, mida austatakse nende innustava boditšita käsitluse eest.

 • Khunu Rinpoche. Vast as the Heavens, Deep as the Sea: Verses in Praise of Bodhicitta. Gareth Sparhan, trans. Somerville, MA: Wisdom Publications, 1997, 1999.

Bodhitšarjavataara

Ilus india meistri Šantideva bodisatva tee värsivormis esitlus. Tegemist on ühe enimloetud ja viidatud mahajana tekstiga.

 • Batchelor, Stephen. A Guide to the Bodhisattvas Way o f Life. Dharamsala: Library of Tibetan Works and Archives, 1979.

 • Crosby, Kate and Andrew Skilton. The Bodhicaryavatara. Oxford, New York: Oxford University Press, 1996.

 • Matics, Marion L. Entering the Path of Enlightenment. New York: MacMillan, 1970.

 • Padmakara Translation Group. The Way o f the Bodhisattva. Boston: Shambhala Publications, 1997.

 • Sharma, Parmananda. Shantideva's Bodhicharyavatara. New Delhi: Aditya Prakashan, 1990.

 • Wallace, Vesna and B. Alan Wallace. A Guide to the Bodhisattva Way o f Life. Ithaca: Snow Lion Publications, 1997.

 • *Šantideva. Bodhitšarjāvatāra / Šāntideva, sanskriti keelest tõlkinud ning eessõna ja kommentaariumi kirjutanud Linnart Mäll . Tartu: Lux orientis, 2008.

Buddha Avatamsaka suutra

Mahukas kogumik õpetusi, mis illustreerivad budaluse teed valastusse peamiselt läbi lugude erinevate bodisatvate kogemustest.

 • Buddhist Text Translation Society of the Sino-American Buddhist Association. The Great Means Expansive Buddha Flower Adornment Sutra. 23 volumes. San Fransisco, 1979–1982.

 • Cleary, Thomas. The Flower Ornament Scripture. Boston: Shambala Publications, 1993.

 • Lopez, Donald S. Elaborations on Emptiness. Princeton: Princeton University Press, 1998.

 • Lopez, Donald S. The Heart Sutra Explained. Albany: SUNY Press, 1987.

Gampopa neli darmat

Four Dharmas of Gampopa”, Kogu budaluse tee kuulus neljarealine ümbersõnastus, mida õpetas isand Gampopa. Laused on mõnikord esitatud lõpupalvena nagu ka käesolevas raamatus, mõnikord aga metafüüsiliste väidetena. Paljud meistrid on nende nelja lause põhjal koostanud ulatuslikke kommentaare.

Ilmik Drakšultšeni poolt palutud suutra

Sutra Requested by Householder Drakshulchen”, tuvastamata tekst, millele viidatakse “Vabanemise väärisehtes”. Inglise keelne tõlge teadmata.

Kaasa haarates intellekti

Engaging the Intellect”, Phango Drupa kirjutatud luuletus, mis käsitleb erinevaid teemasid, seejuures mahamudrat. Inglise keelne tõlge teadmata.

Kakskümmend kiitusvärssi

Twenty Verses of Praise”, Džigten Sumgöni kiituseks kirjutatud hardusluule, autoriks Lingje Repa. Luuletus ja samuti selle loomise asjaolude kirjeldus on toodud teoses “Pöördudes kaugusest Laamasse”.

Kannatuse muundumine

Transformation of Suffering”, sisaldab kõik budaluse põhiõpetused. Raamat on loodud inimestele ja rühmadele, kellel pole pidevat ühendust laamaga.

 • Gyaltshen, Khenchen Konchog. Transformation of Suffering. Gainesville, FL: Vajra Publications, 1997, 2006.

 • *Gyaltshen, Khenchen Konchog. Kannatuse muundamine, käsiraamat budismihuvilisele. Runtal, Pille , tõlk. Tallinn: Kõikehõlmava heaolu kirjastus, 2012.

Kiri sõbrale

Letter to a Friend, SuhrllekhaNagardžuna poolt tema sõbrale kuningale kirjutatud nõuanded sellest, kuidas ilmaliku elu tegemiste kõrvalt järgida darmat.

 • Dharmamitra, Bhikshu. Letter from a Friend. Seattle: Kalavinka Press, 2009.

 • Jamspal, Lozang, Ngawang Samten Chophel, and Peter Della Santina.. Nagarjuna’s Letter to King Gautamaiputra. Delhi: Motilal Banarsidass, 1978.

 • Kawamura, Leslie. Golden Zephyr. Emeryville: Dharma Publishing, 1975.

 • Karma Thinley Rinpoche. The Telescope o f Wisdom: A Condensed Interlinear Commentary on the Great Master Nagarjuna’s The Letter to a Friend.. Trans. Adrian O’Sullivan. London: Ganesha Press, 2009.

 • Padmakara Translation Group. Nagarjuna’s Letter to a Friend.. Ithaca: Snow Lion Publication, 2005.

 • Tharchin, Geshe Lobsang and Artemus B. Engle. Nagarjuna’s Letter. Howell, NJ: Rashi Gempil Ling, First Kalmuk Buddhist Temple, 1977.

Lankavatara suutra

Tekst, kus käsitletakse dualistliku mõttekooste kõrvaldamist, tugevalt seotud Tšitamatra õpetusliiniga.

 • Suzuki, D.T. The Lankavatara Sutra, a Mahayana Text. London: Routledge and Kegan Paul, 1932 . Reprint Taipei: SMC Publishing, 1991, 1994 .

Lõpuni võiduka tantra, mittekahetine salatuum

Tantra of the Completely Victorious, Nondual Secret Essence”, tuvastamata tekst, millele viidatakse “Soovetäitvas kalliskivis”. Inglise keelne tõlge teadmata.

Maagiline trepp

Tuvastamata väljaanne, mida tsiteeritakse “Soovetäitvas kalliskivis”. Inglise keelne tõlge teadmata.

Madhyamakavatara

Tšandrakirti poolt kommenteeritud Nagardžuna viisusõpetused (sh tühjus).

 • Hopkins, Jeffrey.. Compassion in Tibetan Buddhism. Ithaca: Snow Lion Publications, 1980. Partial transaltion.

 • Fenner, Peter. The Ontology o f the Middle Way. Dordrecht, Boston: Khewar Academic Publishers, 1990.

 • Padmakara Translation Group. Introduction to the Middle Way: Chandrakirti’s Madhyamakavatara with Commentary by Jamgön Mipham. Boston: Shabhala Publications, 2005.

Mahajana Suutra Ehtekiri (Mahayanasutralankara)

Ornament of the Mahayana Sutra”. Üks viiest Maitreeja käsitlusest, mis Asanga kaudu on meieni jõudnud. Käsitleb mahajana õpetustes sisalduvat laia teemaderingi.

 • Limaye Surekha Vijay. Mahayanasutralamkara. Delhi: Indian Books Centre, 1992.

 • Thurman, Robert. The Universal Vehicle Discourse Literature. New York: American Institure of Buddhist Studies, 2004.

Mahajana õpetuste tuum

Essence of the Mahayana Teachings”, “Ten Nying”. Ulatuslik lamrim tekst, mis käsitleb mõlemat, nii suutra kui ka tanra õpetusi, kirjutatud Džigten Sumgöni väljapaistva õpilase Ngorje Repa poolt. Inglise keelne tõlge pole teada.

Meelespidamise selgituslaul

The Song That Clarifies Recollection”, Džigten Sumgöni poolt õpilane Rintšen Drak'ile antud laulukujuline juhend. Avaldatud Palvelippudes”.

Okultse ihu avaldumine

Manifesting the Mystic Body”. Che-nga Sherab Jungne, kes oli Džigten Sumgöni üheks peamiseks õpilaseks kirjutatud laul Džigten Sumgöni kiituseks, kus kirjaldatakse darmakaijast tõusvate omaduste ilmnemist. Avaldatud teoses “Pöördudes kaugusest Laamasse

Palvelipud

Prayer Flags”, väike raamat, milles Gampopa, Phamgo Drupa ja isand Džigten Sumgöni lühikesed elulood. Samuti on seal liinimeistrite saavelaulud. Samuti on toodud mõned mahamudra harjutuse astmete lühijuhised ja tihedad juhised, kuidas teha haigused ja surm osaks oma harjutamisest.

 • Gyaltshen, Khenchen Konchog. Praeyer Flags: The Life and Spiritual Teachingsof Jigten Sumgön. Ithaca: Snow Lion Publicatons, 1984, 1986.

Pradžnaparamita

Prajñaparamita” Antud mõiste võib viidata tervele viisustäiust käsitlevale kirjandusliigile või teatud antid kategooria mõnele kindlale teosele. On palju käsitlusi, alates väga tihedatest kuni väga suuremahulisteni. Käesolevas viidatakse kõige mahukamale teosele, milles sisaldub 100 tuhat värssi.

 • Conze Edward. TheLarge Sutra on Perfect Wisdom. Berkley: University of California Press, 1975.

Pöördudes kaugusest Laamasse

Calling to the Lama from Afar”, Kyobpa Džigten Sumgöniga, tiibeti budaluse Drikung Kagjü õpetusliiniga rajajaga seotud palvete ja palvuste kogumik. Toodud tõlkes esitatud palved väljendavad siira pühendumise sügavust antud tiibeti kirjandusliigile omasel viisil.

 • Gyaltshen, Khenchen Konchog. Calling to the Lama from Afar. Gainesville, FL: Vajra Publications, 2002.

Samaadi kuninga suutra

King of Samadhi Sutra, Samadhirajasutra. Darmaisand Gampopa varasema kehastuse Davo Šonnu ja Buddha Šakjamuni vestlus, kokku 41 või 42 peatükki. Käsitletakse keskendumissüvi (samaadi) erinevaid olekuid lähtudes kärsivusest, kõlbluskorrast, tärkamisvaimsusest ning saavepürgimusest.

 • Cuppers, Christoph. The IXth Chapter o f the Samadhirajasutra. Alt- und Neu-Indische Studien 41. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1990. Partial translation: chapter 9.

 • Gomez, Luis O. and Jonathan A. Silk, eds. Studies in the Literature o f the Great Vehicle. Ann Arbor: University of Michigan, 1989. Partial translation: chapters 1–4 .

 • Regamey, Konstanty. Philosophy in the Samadhirajasutra. Warsaw: The Warsaw Society of Sciences and Letters, 1938. Reprint Delhi: Motilal Banarsidass, 1990; Talent, OR: Canon Publications, 1984. Partial translation: chapters 8, 19 and 22.

 • Rockwell, John, Jr. Samadhi and Patient Acceptance: Four Chapters o f the Samadhirajasutra. M.A. thesis, The Naropa Institute, Boulder, Colorado, 1980. Partial translation: chapters 1–4 .

 • Tatz, Mark. Revelation in Madhyamika Buddhism. M.A.thesis, University of Washington, 1972 . Partial translation: Chapter 11 .

 • Thrangu Rinpoche. King o f Samadhi. Trans. Erik Pema Kunsang. Hong Kong, Boudhanath and Arhus: Rangjung Yeshe Publications, 1994. Partial translation: fragments.

Seesmised õpetused

Inner Teachings”. Kogumik Džigten Sumgöni sügavatest õpetustest, mis käsitlevad mahamudrat, Naropa kuut joogat ja meditatsiooni harjutusi. Inglise keelne tõlge teadmata.

Selge, ilus samaja

Samaya Clear and Beautiful”, tuvastamata tekst, millele viidatakse “Soovetäitvas kalliskivis”. Inglise keelne tõlge teadmata.

Soovetäitev kalliskivi

Wish-granting Jewel”, “Tsin-dha Mani”. Märgib nii Džigten Sumgöni poolt kirjutatud algteksti kui ka tema õpilase Drakpa Rintšeni poolt sellele kirjutatud kommentaare. Aineseks on viietise mahamudra tee. Inglise keelne tõlge teadmata.

Suuri Kagjü meistreid

The Great Kagyu Masters”, 13. sajandi Kagyu õpetusliini rajajate elulugusid ühe koondteosena esitava teksti tõlge. Järgijatele on väga kasulik neid lugeda inspiratsiooni ja juhenduse leidmiseks.

 • Gyaltshen, Khenchen Konchog. The Great Kagyu Masters. Ithaca: Snow Lion Publications, 1990.

Südamenõu nektar

Nectar of Heart Advice”. Tuvastamata töö, mida tsiteeritakse Soovetäitvas Jalliskivis. Inglise keelne tõlge teadmata.

Südasuutra

Heart Sutra, Prajnaparamita Hrdaya. väga tuntud Budda viisusõpetuste kontsentraat.

 • Hanh, Thich That. The Heart of Understanding. Berkeley: Parallax Press. 1988.

 • Lopez, Donald S. Elaborations on Emptiness. Princeton: Princeton University Press, 1998.

 • Lopez, Donald S. The Heart Sutra Explained. Albany: SUNY Press, 1987.

Tiibeti surnute raamat

Tibetan Book of the Dead”, Padmasambhava tähtis kirjeldus surma ja jällesünni vahemikust.

 • Graham Coleman, Thupten Jinpa , Gyurme Dorje . The Tibetan Book of the Dead: First Complete Translation. New York: Penguin Classics, 2007.

 • Evans-Wents, W.Y. The Tibetan Book of the Dead. 1927. Reprint London: Arcturus Publishing, 2009.

 • Fremantle, Franscesca and Chohyam Trungpa. The Tibetan Book of the Dead: The Great Liberation through Hearing in the Bardo. Boston: Shambhala Publications, 2003.

 • Thurman, Robert. The Tibetan Book of the Dead ( The Great Book of Natural Liberation Through Understanding in the Between. New York: Bantam Books, 1993.

 • * Sogyal, Rinpoche. Tiibeti raamat elust ja surmast. Kai Vassiljeva , tõlk. Harjumaa: Clemens & Tütred, 2014.

Tähenduselt pilku pööramata

Meaningful to Behold”. Poeetiline ülevaade Džigten Sumgöni elust ja vabanemisest läbi loendamatute valastusajastute. Kirjutatud Che-nga Sherap Jungme poolt, kes oli üks peamisi õpilasi. Sisaldub teoses “Pöördudes kaugusest Laamasse

Vabanemise väärisehe

The Jewel Ornament of Liberation. Isand Gampopa põhifilosoofia tõlge, mille kohta öeldakse, et see toimib kui Gampopa asevalitseja meie aegadel. Raamat sisaldab budaluse tervikõpetust, alustades õpetustee algusest, lähtekohast, kust õpetusteele astutakse, kuni buda olekusse jõudmiseni ja meelelise olevuse lõputule hulgale kasuliku toime ilmnemiseni.

 • Guenther, H.. The Jewel Ornament o f Liberation. Boston: Shambhala Publications, 1971.

 • Gyaltsen, Khenpo Konchog.. The Jewel Ornament o f Liberation. Ithaca: Snow Lion Publications, 1998.

 • Holmes, Ken and Katia Holmes.. Gems o f Dharma, Jewels of Freedom. Forres, Scotland: Altea Publishing, 1995.

Veatu ambroosia otsinguil

In Search of the Stainless Ambrosia”. Sissejuhatuseks algajatele ja meeldetuletuletuseks edasijõudnud järgijatele. Alustuseks võetakse kokku alusõpetused varjupaika pöördumisest, hoolivusest ja kaastundest ja kuuest paramitast. Siis on lühikestes peatükkides esitatud mahamudra ja jidami harjutused, surma kogemus ja Tšödi harjutuse seletus ning mõned phoova õpetused.

 • Gyaltsen, Khenpo Konchog. In Search of the Stainless Ambrosia. Ithaca: Snow Lion Publications. 1988.[55] Algses teoses mittetoodud eestikeelsed tõlked on lisatud teosteloendi lõppu ja märgitud tärniga (tõlk).