Lisa F. Esimeste värsiridade register

Meditatsiooniharjutuse nõu
1.Kaduvus ja surm kui mööda mäekuru suuet sirutuv loojangu vari.“Värss 1”
2.Selle elu õnn ja rõõmud justkui uni ja silmalumm.“Värss 2”
3.Kaheksa maist huvi toimivad lõksuna.“Värss 3”
4.Õnneolu paiste kui miilav tuhk.“Värss 4”
5.Vaid antud elu tarvis tehtu kui leekidesse sööstev ööliblik.“Värss 5”
6. Maised talitused kui lainetus.“Värss 6”
7.Vangivalvurid sugulastest, sõpradest võivad saada.“Värss 7”
8.Kullakesed võivad osutuda nuga hoidvaiks lihunikeks.“Värss 8”
9.Selle allakäigu ajastu askeldused kui hullumeelse tants.“Värss 9”
10.Öeldust enamik kui heiteheli “sumaki”.“Värss 10”
11.Kõik ihad kui mürgitatud toit.“Värss 11”
12.Vooruse ja pahe tulem kui lennus lindude vari.“Värss 12”
13.Rikkuste kogu kui mesilinnu mesi.“Värss 13”
14.Enamik me lootustest ja panustest kui miraaž.“Värss 14”
15.Oma kallis ihu kui sügisõis“Värss 15”
16.Aistisihid kui roojane sopp“Värss 16”
17.Sünd, vanadus, haigus ja surm kui kala visklemas kuumal liival.“Värss 17”
18.Me teadvus bardos kui tuules heituv sulg.“Värss 18”
19.Kolm alumist ringi kui usteta raudkoda.“Värss 19”
20.Kõrgemate ringide õndsus kui mürgine toit.“Värss 20”
21.Sansaara kannatused kui türm.“Värss 21”
22.Annetatud vara, liha ja vääritute vara kui lõõmav tuhk.“Värss 22”
23.Darma siiras manitsus kui juuksed tulelõõmas.“Värss 23”
24.tärkamisvaim ja halba hülgav meelsus kui laevakapten.“Värss 24”
25.Jõudeolu ja andidega elu saave kui aaretesaar. “Värss 25”
26.Teadlik väärtegu kui hullumeelse enesetapp.“Värss 26”
27.Vaimne meister kui teejuht.“Värss 27”
28.Tema õpetatud püha darma kui surematuse nektar.“Värss 28”
29.Harjutus ilma õpetusi südames kandmata kui kaja kumin.“Värss 29”
30.Neli eelastet kui koja nurgakivid.“Värss 30”
31.Ülim üksinduspaik kui hästi kaitstud kants.“Värss 31”
32.Drikung Kagjü hinnalised õpetused kui kuninga varasalv,“Värss 32”
33.Kolm kalliskivi kui päiksevald. “Värss 33”
34.Pahategude ja ahistuste vaap kui muda kalliskivil.“Värss 34”
35.Kes kogub kahte vara kui viisas hoiustaja.“Värss 35”
36.Mahajana pühendus kui hästihoitud vara.“Värss 36”
37.Pratimokša vanne kui kalliskivide laegas.“Värss 37”
38.Plekita kõlblus kui hinnaline pühamu, mis tulvil taevaväge.“Värss 38”
39.Kõlblusetuse tulem on rüve kui laip.“Värss 39”
Mahajana nõu
40.Hooliv lahkus kui võidukas sõdalane kesk taplust.“Värss 39”
41.Ülim kaastunne kui andunud ema toitmas oma last.“Värss 41”
42.Ülim boditšita vaimsus kui rikkumatu seeme.“Värss 42”
43.Soovboditšita kui teele asuv reisija.“Värss 43”
44.Tegevboditšita kui korralik nõva.“Värss 44”
Täiuse nõu
45.Ihadest prii helduspuiste kui seemet küliv põllumees.“Värss 45”
46.Kolm kõlblust kui sõdalase mõõk.“Värss 46”
47.Kärsivuse turvis kui kaitserüü.“Värss 47”
48.Kolm tarmu kui ratsut kannustav piits.“Värss 48”
49.Süvi asu kui hiilgav palee,“Värss 49”
50.Eristav tunnetus kui selgeltnägev silm.“Värss 50”
Vadžrajana nõu
51.Ülim vadžrasõiduk kui elevantide kuningas.“Värss 51”
52.Juurelaama kui soovetäitev kalliskivi.“Värss 52”
53.Ekseta hardus kui hästiküntud põllumaa.“Värss 53”
54.Laama õpetused kui arstirohi.“Värss 54”
55.Kolm labuandi kui kalliskivi häil.“Värss 55”
56.Laama samaja kui me teadvus ja hing.“Värss 56”
57.Nelja pühitsuse küpsemine kui nektarivoog.“Värss 57”
58.Loomise järk kui kuninga troonimine.“Värss 58”
59.Ilme kirkus kui Indra vibu.“Värss 59”
60.Veatu märksus kui kalliskivi palvekee.“Värss 60”
61.Kindel väärikus kui kangelase kalliskivi.“Värss 61”
62.Vadžra mana kui metsapõleng.“Värss 62”
63.Salamantra samaja kui madu bambustorus.“Värss 63”
64.Suurte õnnistuste tõhus toime kui ülim ja kõikvõimas rohi.“Värss 64”
65.Veene, tao ja süvi, kui loomade kuningas.“Värss 65”
66.Enneaegne joogi tao kui liblik vastu garudat. “Värss 66”
67.Kõike sünnitav tunnetus kui võlur.“Värss 67”
68.Täitmisjärk kui peegeldav hiilepind.“Värss 68”
69.Oma harjutuste järgimine kui enese varast rõõmu tundmine.“Värss 69”
Mahamudra valmistus
70.Heita eneselt selle elu huvid, kui kaupmees, kelle töö sai tehtud.“Värss 70”
71.Tüüne asu kui tuules heitumatu valgusvihk.“Värss 71”
Mahamudra
72.Tunnetusavarus kui tüüne, selge ilmameri.“Värss 72”
73.Tunnetusilme laak, kui varas tühjas majas.“Värss 73”
74.Tunnetus ja mõttekooste kui vesi ja jää.“Värss 74”
75.Ilme ja tunnetuse lahutamatus kui läinud öö unenägu.“Värss 75”
76.Samatekkeline tunnetusseba kui ilmamere laine.“Värss 76”
77.Korraline tunnetus kui taevakummi kese.“Värss 77”
78.Katkematu järgimine kui ärgas valvur.“Värss 78”
79.Hõlmata kõik oma teeks kui Noorsugu Ravija rohi.“Värss 79”
Takistuse kõrvaldus
80.Tüüne asu kiindumus kui jäätunud järvekaas.“Värss 80”
81.Ahme jätte kahesusse ning nende ravirohtu kui nägemishäires mees.“Värss 81”
82.Tühjuse tehtud veene kui mürgiks muutuv ravim.“Värss 82”
83.Kiine vaibumisse kui ronga kõnd.“Värss 83”
84.Kirevad kogemused kui suvine niit.“Värss 84”
85.Eneseahmus ja valed soovid kui öökülma roaks saanud saak.“Värss 85”
86.Varaküps kasu olevusele kui sõge juht.“Värss 86”
87.Varased ended ja märgid kui taevased lilled. “Värss 87”
Naropa 6 joogat
88.Tummo viisuslõõm kui kosmiline tuli.“Värss 88”
89.Valevus, mis hajutab sõgeduse pimeduse kui ere valgus.“Värss 89”
90.Uneharjutuse tulekud ja moonded kui ratsu oskusdrill.“Värss 90”
91.Näivihu kui kuuketta peegelpilt veepinnal.“Värss 91”
92.Phoova kui taevasse tõusnud hiiglaslik garuda.“Värss 92”
93.Bardo harjutus kui reis mööda tuttavat teed.“Värss 93”
94.Kuue darma süva rada kui juveeli varakamber.“Värss 94”
Lõpptulem
95.Kolm vannet kui tisleri riistad.“Värss 95”
96.Otsetõlge kui väheste teadmisega arst.“Värss 96”
97.Kolme vande alusmõte kui hobuvankri ratas.“Värss 97”
98.Kümme bhumit ja viis teed kui trepist ülesminek.“Värss 98”
99.Täiuse vili kui ilmavalitseja.“Värss 99”
100.Seitsme omadusega darmakaija kui ilmaruum.“Värss 100”
101.Kahte liiki ihukuju kui päikse–kuu mandala.“Värss 101”
102.Lakkamatu kaastunne kui vetevoog.“Värss 102”
103.See nõu kui kalliskivide salv.“Värss 103”