Peatükk 2. Üldnõuanded

 1. Ihu jõudeoleku ja hea õnne andega…

 2. Põhjuse ja eeskuju…

 3. Buddha õpetuste juureks…

 4. Himud kätkevad pahesid…

 5. Õlu ja muud…

 6. Samuti hüplev uit…

 7. Kandes mungarüüd…

 8. Mõttetu meelelahutus…

 9. Kõik vara…

 10. Lakkamatu lobin…

 11. Allakäigu ajastul…

 12. Heida see…

 13. Mõned kenasti käituvad…

 14. Tühisest kasust või kahjust…

 15. Kui kellegi ütlus…

 16. Riituste, tantsu ja laulu…

 17. Mõelda võib…

 18. Kõige ütlemine või tegemine…

 19. Olles liiga otsekohene…

 20. Boditšita on…

 21. Meie allakäigu ajastul…

 22. Mõned lõpuni ei usu…

 23. Vadžrameister on saave juureks…

 24. Tavainimesed ei suuda…

 25. Ilma kõiki kolme tõotust…

 26. Seega on põgusalt…