Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/data04/users/k/kasupere/cmsimple/cms.php on line 33 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/data04/users/k/kasupere/cmsimple/functions.php on line 11 Pärnumaa kasupered - Info hooldusperest
Pealeht > Info hooldusperest

Info hooldusperest

Hooldusperekond on perekond, kes kirjaliku lepingu alusel, mis sõlmitakse lapse elukohajärgses sotsiaalosakonnas, võtab oma perekonda hooldada hooldust vajava lapse, kes ei kuulu sama pere liikmete hulka.

Hooldusperekonna selgitab välja kohalik omavalitsus koostöös Pärnu Maavalitsuse sotsiaal - ja tervishoiuosakonnaga, kaasates laste ja peredega tegelevaid liite ja ühinguid

Hooldusperekonnaks soovijatele viiakse läbi koolitus ja perekonna nõustamine (pereuuring). Pereuuring näitab pere valmisolekut ja sobivust hoolduspereks.

Lapse perekonnas hooldamiseks peab olema lapse vanema nõusolek ja alates 10 aastase lapse nõusolek

Vanemate nõusolekut pole vaja, kui kodused tingimused ohustavad lapse elu, tervist või arengut ja lapse vanemate kohta on esitatud materjalid kohtusse vanema õiguste äravõtmise kohta. Lapse eraldamine perekonnast toimub lapse huvides.

Lepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid:
- hoolduspere avaldus lapse elukohajärgsele sotsiaalosakonnale, pereuuring;
- valla- või linnavalitsuse otsus lapse hooldusperekonda panemiseks, perega lepingu sõlmimiseks;
- hoolduspereleping - kus märgitud kestus, tingimused, poolte õigused - kohustused, lapse õigused - kohustused, omavalitsuse hooldustasu ja muud tingimused.
- hoolduspereleping on aluseks "Riiklike peretoetuste seaduse" alusel makstavate toetuste saamisel.

Hoolduspere kohustused:

-suhtuma hooldatavasse nii nagu oma pere lapsesse;

-vastutama tema tervise, arengu ja väärikuse eest;

-kasutama hooldustasu sihtotstarbeliselt;

-osalema korraldatavatel koolitustel;

-tagama hooldatavale turvalise kasvukeskkonna 

Hoolduspere tegevuse alused:

-annab hooldatava lapse kohta informatsiooni sotsiaaltöötajale, kasuperespetsialistile, vanematele, omastele;

-hooldamisel võib olla kuni neli isikut, kaasaarvatud samas perekonnas elavad alla kolme aastased lapsed ja teised erivajadusega isikud. Erandkorras võib perekonnas hooldamisel olla enam kui neli hooldatavat (õed-vennad), kui hooldamisega tegelevad vähemalt kaks isikut, kelledest ühel on hooldaja ettevalmistus;

-hooldajaks võib olla ka üksikisik;

-Riiklike peretoetuste seaduse alusel perekonnas hooldamisel oleva lapse toetust makstakse kuuekordses lapsetoetuse määras kuni lapse 18-aastaseks saamiseni (toetust makstakse jooksva õppeaasta lõpuni, mil laps saab 19-aastaseks);

-hooldusperekonnale makstakse hooldustasu ka kohaliku omavalitsuse vahenditest;

-hooldamise kestus, aeg ja tingimused näidatakse ära osapoolte vahel sõlmitud lepingus;

-sotsiaaltöötaja või kasuperespetsialist külastab perekonda perekonna nõustamiseks ja abistamiseks;

-puuduste ja sobimatuse ilmnemisel leping lõpetatakse;

Maavalitsuse sotsiaal - ja tervishoiuosakond teostab järelvalvet ja omab ülevaadet hooldusperedest ja hooldamisel olevatest lastest, korraldab koolitust uutele ja olemasolevatele hooldusperedele, vajadusel töötab toetusgrupiga.

Alammenüü

Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple