EESTI KEEL

Tegusõna. Ajad

Eesti keel. Tegusõna. Ajad


Käesolev õppevahend on koostatud neile, kes õpivad eesti keelt võõrkeelena. Õppematerjali võivad kasutada nii algajad kui ka edasijõudjad. Eesmärgiks on parandada õppijate eesti keele oskuse taset, sh tuletada meelde peamised pöördsõnade aegade moodustamisviisid. Õppijad omandavad ja kordavad iseseisvalt teooria osa ning teevad iga osa kohta harjutusi.


Õppematerjal on loodud Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse Innovatsioonikeskuse digitaalsete õppematerjalide konkursi „Täna samm, homme teine“ raames.