EESTI KEEL

Tegusõna. Ajad

HARJUTUS 1
i-lihtminevik

Kirjutage sulgudes olevad tegusõnad lihtmineviku vormis.