EESTI KEEL

Tegusõna. Ajad

HARJUTUS 10

Kirjutage tegusõnad täismineviku vormis.