EESTI KEEL

Tegusõna. Ajad

HARJUTUS 2
i-lihtminevik

Kirjutage tegusõna jääma lihtmineviku vormis.