EESTI KEEL

Tegusõna. Ajad

HARJUTUS 11

Kirjutage tegusõnad ennemineviku vormis.