EESTI KEEL

Tegusõna. Ajad

HARJUTUS 3
si-lihtminevik

Kirjutage sulgudes olevad tegusõnad lihtmineviku vormis.