EESTI KEEL

Tegusõna. Ajad

HARJUTUS 4

Kirjutage sulgudes olevad tegusõnad lihtmineviku vormis.

Teksti autor: Kristi Metste
Teksti allikas: http://krzwlive.kirmus.ee/et/lisamaterjalid/ajatelje_materjalid?item_id=4&page_start=&table=Persons