EESTI KEEL

Tegusõna. Ajad

HARJUTUS 6

Kirjutage sulgudes olevad tegusõnad lihtmineviku vormis.


Teksti autor: Sirje Olesk
Teksti allikas: http://kreutzwald.kirmus.ee/et/lisamaterjalid/ajatelje_materjalid?item_id=18&table=Persons