EESTI KEEL

Tegusõna. Ajad

HARJUTUS 7

Vali õige tegusõna ja täida lüngad lihtminevikus.

FERDINAND JOHANN WIEDEMANN (1805-1887)

Teksti autor: Kristi Metste
Teksti allikas: http://krzwlive.kirmus.ee/et/lisamaterjalid/ajatelje_materjalid?item_id=6&page_start=&table=Persons