EESTI KEEL

Tegusõna. Ajad

HARJUTUS 8

Vali õige tegusõna ja täida lüngad lihtminevikus.

JUHAN LIIV (1864-1913)

Teksti autor: Sirje Olesk
Teksti allikas: http://krzwlive.kirmus.ee/et/lisamaterjalid/ajatelje_materjalid?item_id=43&page_start=&table=Persons