EESTI KEEL

Tegusõna. Ajad

HARJUTUS 9

Vali õige tegusõna ja täida lüngad lihtminevikus.

ANTON HANSEN TAMMSAARE (1878-1940)

Teksti autor: Sirje Olesk
Teksti allikas: http://krzwlive.kirmus.ee/et/lisamaterjalid/ajatelje_materjalid?item_id=53&page_start=&table=Persons