EESTI KEEL

Tegusõna. Ajad

KIRJANDUS


PABERVÄLJAANDED

1. Avatud uksed. Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp, Tallinn 2003
2. Я.Ыйспуу Справочник по эстонскому языку, Koolibri 1999
3. Eesti keele harjutusvara kesk- ja kõrgtasemele, Maie Sooneste, 2005

INTERNETIRESSURSID

1. Eesti keele käsiraamat
2. http://portaal.eki.ee/