Eesti keel

Grammatika

Ma- ja da- infinitiiv

Infinitiiv ehk tegevusnimi on tegusõna ehk verbi algvorm, mis nimetab tegevuse, kuid ei osuta selle tegevuse tegijale ega tegevuse toimumise ajale.
Verbil ehk tegusõnal on eesti keeles 2 infinitiivi ehk tegevusnime: ma-tegevusnime tunnus on -ma ja da-tegevusnime tunnused on -da, -ta või -a. Mõlemad tegevusnimed kuuluvad verbi ehk tegusõna põhivormide hulka ja nendest moodustatakse mitmed teised tegusõna vormid.
Ma-tegevusnimel on 5 käändelist vormi.
Vaatleme põhilisi ma- ja da-tegevusnime kasutamise juhtumeid.