Eesti Liivahiirte Selts

Eesti Liivahiirte Selts on asutatud 02. aprilli 2007 aastal.

 

Eesti Liivahiirte Selts on loodud selleks et :

* ühendada juriidilised ja füüsilised isikud, kelle tegevus või harrastus on seotud liivahiirte ja deegude aretuse ja kasvatusega, ühtsesse organisatsiooni; suunata ja aidata kaasa liigi arengule ja levikule Eesti Vabariigis

* koordineerida ja kontrollida liivahiirte ja deegude aretust

* arvele võtta kasvatajad ja nende liivahiired ja deegud

* koguda, töödelda ja välja anda liivahiirte ja deegude alase kirjandust

* tõsta inimeste teadlikkust seoses mongoolia liivahiirte ja deegude pidamise ja hooldusega

* korraldada seminare, liivahiirte ja deegude näitusi, et selgitada välja parimad isendid edasiseks aretuseks

* anda adekvaatset nõu kõigile liivahiirte ja deegude pidajatele