MATEMAATILISED ÕPPEAPLETID ja INTERAKTIIVSED HARJUTUSED

Tagasi esilehele

5.KLASS 6.KLASS 7.KLASS 8.-9.KLASS
GÜMNAASIUM

Kogud

"Java Applets on Mathematics" "Mathematics"
"Free Resources For Interactive Whiteboards" "MathsStarters"
"dwu-Unterrichtsmaterialien Mathematik" "Transum Maths"
"PhET Interactive Simulations" "National Library of Virtual Manipulatives"
"Virtual Manipulative Kit" "Valge tahvel 1"
"Valge tahvel 2" "PLIX"
"MathBuddy: Practice" "Virtual Manipulative"
"Interactive Tutorials"
Üles

5. KLASS

Üles

6. KLASS

 • Osad ja protsendid
 • Sümmeetria
 • Kolmnurgad
 • "Congruence of Triangles" "Triangle Classification Game"
  "Finding Angles in Triangles" "The Area of a Triangle"
  "Geoboard"
 • Täisarvud
  "Number Line Bounce" "Number animatisons -> Negative numbers"
  "Die Subtraktion in Z" "Adding and Subtracting Negative Numbers"
  "Rectangle Multiplication of Integers" "Multiplying and Dividing using Negative Numbers"
  "Order of Operations"
 • Liikumise graafik
 • "Understanding Distance, Speed,and Time Relationships" "Skateboarders"
 • Erinevad 6. klassi apletid
 • "eManipulatives" "Math Manipulatives"
  Üles

  7. KLASS

  Üles

  8. - 9. KLASS

 • Arvu standardkuju
 • "Standard Form Calculator" (vajab sisse logimist) "Scientific Notation Jeopardy"
 • Geomeetria
 • "Parallel Lines" "Parallel Angles"
  "Angle Theorems"
  "Circles are Awesome" "Circles"
 • Prisma, püramiid
 • "3D Shapes" "Surface Area and Volume"
 • Ruutfunktsioon
 • "Square Roots" "Aria and circumference"
  "Võrrandi graafiline kujutis" "Projectile Motion"
  "Quadratic"
 • Pythagorase teoreem
 • "Pythagorean Theorem Jeopardy" "Pythagorean Theorem"
 • Trigonomeetria
 • "Angels of Elevation and Depression"
 • Kordamine
 • "Math Continuum (Grades 8, 9, 10 and 11)"
  Üles

  GÜMNAASIUM


  Üles
  Tagasi esilehele