Curriculum Vitae

Mina tööd parandamas :=)
Nimi: Maria Savina
Sunniaeg: 1977, Kohtla-Järve
Aadress: Tamsalu, Tapa vald, Lääne-Virumaa
email: masavina(ät)gmail.com
Kodulehekulg: http://www.zone.ee/math
Hariduskäik:
2016 – 2019 Tallinna Ülikool
Eriala: haridustehnoloogia (magistriõpe)
2007 – 2012 Tartu Ülikool
Eriala: matemaatikaōpetaja (magistriõpe)
1995 – 2000 Virumaa Korgkool
Eriala: pōhikooli matemaatika–füüsika–informaatikaōpetaja
1992 – 1995 3. Kohtla–Jarve Keskkool
1992 – 1981 4. Kohtla–Jarve Keskkool
Täiendkoolitus:

2021

16.06.2021
Tallinna Tehnikakõrgkool
"Kaasaegsest reaalainete õpetamisest matemaatikakursuse näitel"
Maht: 8 tundi
11.02.-20.05.
2021
Hitsa
"Hariduspsühholoogiast matemaatikaõpetajale"
Maht: 156 tundi
14.09.2020 -
15.03.2021
Tartu Ülikool
"Professionaalse õpikogukonna juhtimine (tugiprogramm)"
Maht: 78 tundi

2020

30.04-13.05.
2020
Hitsa
"Moodle edasijõudnutele"
Maht: 26 tundi
23.03-17.05.
2020
Hitsa
"Progeäpid - programmeerimist toetavad rakendused erinevates seadmetes ja veebis"
Maht: 31 tundi
15.-23.04.2020
Hitsa
"Interaktiivsete õppematerjalide loomine matemaatikas"
Maht: 13 tundi
05.-11.04.2020
Hitsa
"Вспомогательная платформа для дистанционного обучения математике TeacherDesmos"
Maht: 26 tundi
01.-08.04.2020
Hitsa
"Veebipõhine matemaatikatund"
Maht: 13 tundi
12.03-29.04.
2020
Hitsa
"Moodle'i kursus nädalaga"
Maht: 26 tundi
16.-18.01.2020 Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut
"Informaatika õpetamise konverents 2020"

2019

23.09-17.11.
2019
TÜ matemaatika ja statistika instituut
"Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: matemaatika"
Maht: 39 tundi
20.-22.09.2019 TÜ matemaatika ja statistika instituut
"X Põhja- ja Baltimaade GeoGebra konverents"
03.06.2019 TÜ matemaatika ja statistika instituut
"ANDMETE JA STATISTIKA LÕIMIMINE AINEÕPPESSE"
22.04.2019 Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium
"ГАДЖЕТ, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ, ИЛИ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ В ШКОЛЬНОМ И ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ"
28.02.-01.03.
2019
Sihtasutus Eesti Teadusagentuu
"Loodusteadused ja tehnoloogia koolis. Koostöö ja lõiming. Scientix konverents 2019"
07.-08.02.2019 TÜ arvutiteaduse instituut
"Informaatika õpetamise konverents 2019"
10.-11.01.2019 Tallinna Ülikoolis ja Eesti Filmimuuseumis
"Konverents: Film ja meedia õppetöös - raamist välja!"
04.01.2019 Eesti Matemaatika Selts
"KMÜ infopäev"
Loengute maht: 6 tundi

2018

aug.-dets.2018 Tartu Ülikool
"Arvutipõhine statistika: õppimine ja õpetamine kaasaegses arvuti- ja probleemipõhises keskkonnas"
Loengute maht: 78 tundi
26.10.2018 Tallinna Reaalkool
"Koolide uurimistööde koordinaatorite koostöövõrgustiku AVASEMINAR"
Loengute maht: 6 tundi
25.10 2018 Avita
"Laia matemaatika õpetamine 10. klassis"
Loengute maht: 5,5 tundi
22.-24.08.
2018
Kiviõli I Keskkool
"STEAM seminar"
Loengute maht: 27 tundi
7.-8.08.
2018
Lääne-Virumaa eesti keele ja kirjanduse ainesektsioon
"Hiiumaa kultuurilugu, hiiu keel, kirjanduslik Hiiumaa"
Loengute maht: 27 tundi
23.04.
2018
-
"Гаджет, который всегда с тобой"
Loengute maht: 6 tundi
06.04.-05.05.
2018
Tartu Ülikool
"Informaatika digiõpiku kasutamine II kooliastmes"
Loengute maht: 78 tundi
03.04.- 01.05.
2018
Hitsa
"eTwinningu veebikursus"
Loengute maht: 26 tundi
11.01.
2018
Foxcademy
"Foxcademy digiplatvormi kasutamine õppetöös"
Loengute maht: 2 tundi

2017

9.12.
2017
Lääne-Virumaa eesti keele ja kirjanduse ainesektsioon
"Eesti filmi ajalugu"
Loengute maht: 6 tundi
10.- 11.11.2017 Eesti Matemaatika Selts
"XLIV üleriigilised matemaatikaõpetajate päevad"
Loengute maht: 12 tundi
10.-24.10.2017 Tartu Ülikool
"Pencil Programmeerimise kursus"
26 akadeemilist tundi (1 EAP)
23.10.2017 Koolituskeskus Vilko MÜ
"Andekus kui erivajadus"
6 akadeemilist tundi
24.08.2017 HITSA
"DigiMeister 2017: kätelkõnd"
maht 0,27 EAP / 7 akadeemilist tundi
14.-15.08.2017 HITSA
"Haridustehnoloogide suvekool 2017"
maht 0,59 EAP / 15,3 akadeemilist tundi
10.08.2017 Lääne-Virumaa eesti keele ja kirjanduse ainesektsioon
"Raplamaa ajalugu ja kultuur"
maht 8 tundi
17. - 21.07.
2017
Tallinna Ülikool
"GAMIFICATION WORKSHOP"
vabakuulaja
13.06 2017 Avita
"Laia matemaatika õpetamine 10. klassis"
Loengute maht: 5,5 tundi
02. - 22.06.2017 Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
"Vabavaraline 3D disain ja 3D printimine"
Loengute maht: 39 akadeemilist tundi

2016

29.09 - 25.11.
2016
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
"Õppeprotsessi juhtimine digiajastul"
Loengute maht: 39 akadeemilist tundi
26.10.2016 Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
"IKT sügiskonverents 2016 - Digitaalselt aktiivne kool"
Loengute maht: 5,3 akadeemilist tundi
26.08.2016 Tartu Ülikooli Narva Kolledž
"XVII pedagoogika konverents Õpetaja digipädevused: kas e-Tiiger magab?"
Loengute maht: 8 akadeemilist tundi
17.-19.08.2016 Eesti NATO Ühing
"Küberseminar"
Loengute maht: 23 akadeemilist tundi
09.04.2016 Avatud Meelte Instituut
"Matemaatika õpetamisest gümnaasiumis"
Loengute maht: 8 akadeemilist tundi
22.03.2016 Meistrite Kool
"Üldõpetus ja ainevaheline lõiming"
Loengute maht: 8 tundi
11.01. - 06.03.
2016
Tartu Ülikool
"Programmeerimise alused"
Loengute maht: 78 tundi

2015

13. - 14.11.2015 Eesti Matemaatika Selts
"XLII üleriigilised matemaatikaõpetajate päevad"
Loengute maht: 12 tundi
19.10.2015 Kogemuse Kool
"Õpetaja tervis ja sisemine tasakaal"
Mahus 6 tundi
25.09.- 16.10.
2015
Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut
"Avastava ja süsteemse mõtlemise kujundamine põhikooli matemaatikas"
Mahus 52 tundi
27.08.2015 Avatud Meele Instituut
"Põhikooli astme matemaatikaõpetaja täiendkoolitus"
Mahus 8 tundi
18.-19.08.2015 Lääne-Virumaa eesti keele ja kirjanduse ainesektsioon
"Koolituspäevad Kihnus ja Pärnumaal"
Mahus 12 tundi
19.03.2015 MERLECONSJA KO OÜ
"Muudatused riiklikes õppekavades ja kooli õppekava arendamines"
Kursuse maht: 8 tundi
20.03.2015 Ruutu 10 ja Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskus
"Mängiv noor on õppiv noor"
Mahus 6 tundi

2014

22.12.2014 Tartu Ülikooli koolituskeskus
"Hääl kui töövahend"
Mahus 6 tundi
15.11.2014 EMS Koolimatemaatika Ühendus
"Teabepäev "Eksamid ja ainekava""
Mahus 6 tundi
19.-23.09.2014 Lääne-Viru eesti keele ja kirjanduse ainesektsioon
"Saamide kultuur, haridus ja loodus"
Mahus 24 tundi
16.05.2014 Lääne-Viru matemaatika ainesektsioon
"Õppepäev"
Mahus 8 tundi
11.03.2014 Minuraha
"Minuraha päev"
Mahus 7 tundi
20.03.2014 Tartu Laste Tugikeksus
"Väärkoheldud laste abistamine"
Mahus 8 tundi
15.02.2014 Avatud Meele Instituut
"Põhikooli astme matemaatikaõpetaja täiendkoolitus"
Mahus 5 tundi
13.09.2013-
18.01.2014
Tallinna Tehnikaülikool.
"Rakenduste loomise ja programmeerimise allused"
Mahus 154 tundi
03.01.2014 Tallinna Ülikool. Täiendusõppekeskus
"Milliste meetoditega suurendada õppija vastutust?"
Mahus 4 tundi

2013

28.11.2013 Tartu Ülikool
"Lõimitud õpe ja õppimist toetav hindamine" (lektor)
Mahus 2 tundi
27.08-08.11.
2013
Tartu Ülikool
"Üldpädevuste kujundamine lõimivate projektide ja loovtöö kaudu"
Kursuse maht: 64 tundi
01.-02.11.2013 Eesti Matemaatika Selts
"XL üleriigilised matemaatikaõpetajate päevad"
Loengute maht: 13 tundi
24.10.2013
Avita
"Matemaatika 9. klassile"
Kursuse maht: 6 tundi
19.10.2013
Kangur Koolitused
"Konflikti ja stressijuhtumise koolitus"
Kursuse maht: 8 akadeemilist tundi
12.10.2013
Eesti Matemaatika Selts
"Eksamid. Tasemetööd. Ainekava."
Kursuse maht: 6 tundi
03.- 04. 03.2013 TIIGRIHÜPE SIHTASUTUS
"Koolijuhtide IKT-alane juhtimiskoolitus"
Kursuse maht: 20 tundi
22.03.2013 Raasiku Põhikool
"HEV õpilase õppe korraldamine. Tugisüsteemid. IÕK koostamine"
Kursuse maht: 6 tundi
15.-16.03.2013 Lääne-Virumaa matemaatikaainesektsioon
"Koogemuskoolitus õpetajalt õpetajale"
Kursuse maht: 12 tundi
04.01.2013 Roosoja O&Ü
"Esmaabikoolitus"
Kursuse maht: 6 tundi
03.01.2013 MERLECONSJA KO OÜ
"Kujundav ja kokkuvõttev hindamine õppeprotsessis"
Kursuse maht: 8 tundi

2012

09.-10.11.
2012
Eesti Matemaatika Selts
"39. üleriigilised matemaatikaõpetajatepäevad"
Kursuse maht: 13 tundi
26.10.2012 Avita
"Matemaatika 8. klassile"
Kursuse maht: 6 tundi
19.10.2012 Lääne-Virumaa matemaatikaainesektsioon
"Finantskirjaoskuse õpetamise vahendeid ja kogemusi"
Kursuse maht: 6 tundi
21.09.-23.08.
2012
TIIGRIHÜPE SIHTASUTUS
"Tiigrimatemaatika "Probleemülesannete lahendamine WIRISeabil"
Kursuse maht: 8 tundi
21.08.-18.09
2012
Lääne-Virumaa eesti keeleja kirjanduse ainesektsioon
"Liivlaste ajalugu, keel ja kultuur"
Kursuse maht: 14 tundi
15.06.
2012
AMI Ainekeskus
"IV kooliastme (10.-12. klass) matemaatikaõpetajatetäiendkoolituskursuse III ōppepäev"
(*Vektor tasandil. Joone võrrand (laia ja kitsa matemaatika kursusejärgi).
* Esimene õppeaasta kitsa matemaatikaga- analüüs, kitsaskohad jne.)
Kursuse maht: 8 tundi
06.06.2012 MERLECONSJA KO OÜu
“Loovtö, õpilasuurimuse ja praktilisetöö ettevalmistamine ja hindamine”
Kursuse maht: 8 tundi
23.-24.03.
2012
Tallinna Ülikooli AvatudÜlikooli Täiendõppekeskuselühikursus
"Murdeealine õpilane"
Kursuse maht: 10 tundi
21.03.
2012
AMI Ainekeskus
"IV kooliastme (10.-12. klass) matemaatikaõpetajatetäiendkoolituskursuse I ōppepäev"
(* Funktsioonide õpetamisest gümnaasiumiastmes(laia ja kitsa matemaatika kursuse järgi).
* Võrrandite õpetamisestgümnaasiumiastmes (laia ja kitsa matemaatika kursusejärgi)
Kursuse maht: 8 tundi

2011

08.10.-10.12.
2011
TIIGRIHÜPE SIHTASUTUS
"Diigitiiger (pōhikursus)"
Kursuse maht: 60 tundi
28.10.2011 Avita
"Matemaatika 7. klassile (uus ōppekava)"
Kursuse maht: 6 tundi
27.10.2011 Avatud Meele Instituudi kursus
“Õppida on mõnus: erinevateõpistiiliga õpilaste kaasaminekoolitunnis”
Kursuse maht: 8 tundi (kogumaht 16 tundi)
05.09.- 23.10.
2011
Tiigrihüppe haridusportaal Koolielu
“Diigipildid koolielus 7”
Kursuse maht: 24 tundi
05.09.- 17.10.
2011
Tiigrihüppe haridusportaal Koolielu
“Internetiturvalisus koolielus 2”
Kursuse maht: 24 tundi
12.09.- 02.10.
2011
Tiigrihüppe haridusportaal Koolielu
“Hindamismudelid kujundava hindamise toetamiseks”
Kursuse maht: 12 tundi
11.04.- 29.05.
2011
Tiigrihüppe haridusportaal Koolielu
“MP3 koolielus 1”
Kursuse maht: 24 tundi
01.ja 09.04.
2011
Tartu Ülikoolihariduteaduseinstituut
“Matemaatika põhikooli III kooliastmes”
Kursuse maht: 16 tundi
24.03.2011 MERLECONSJA KO OÜu
“Põhikooli õppekava koostaminejaõpilase hindamine lähtuvalt uuestriiklikustõppekavast”
Kursuse maht: 8 tundi
19.02.2011 Eesti Matemaatika Selts
“Eksamid ja tasemetööd 2010/2011”
Kursuse maht: 6 tundi
17.01.- 06.02.2011 Tiigrihüppe haridusportaal Koolielu
“Uurimistöö jareferaadivormistamine”
Kursuse maht: 12 tundi
06.01.2011 Eesti Esmaabikoolitajate Liit.Rahvakoolitus- Elu
“Õppepäev "Eesti nooredjasõltuvusained"”
Kursuse maht: 8 tundi
05.01.2011 MERLECONSJA KO OÜu
“Gümnaasiumi riiklikuleõppekavaleülemineku kavandamine”
Kursuse maht: 8 tundi

2010-2002

09.11.2010 Eesti Matemaatika Selts
“Matemaatika riiklik õppekava (III koolisaste,gümnaasiumi kitsas ja lai kursus”
Kursuse maht: 6 tundi
06.11.2010 Eesti Matemaatika Selts
“Matemaatika lõimingteisteõppeainetega”
Kursuse maht: 6 tundi
21.10.2010-
10.12.2010
Tartu Ülikoolihariduteaduseinstituut
“Aritmeetika tekstülesannete lahendamisoskuse kujundamine I-II kooliastmes”
Kursuse maht: 40 tundi
26.08.2010 Tartu Ülikoolihariduteaduseinstituut
“Matemaatika riiklik õppekava I jaIIkooliastele”
Kursuse maht: 3 tundi
31.03.2010 Avatud Meele Instituudi kursus
“Koostöö andeka õpilasega:andeka õpilase mõjutamine tema suunumisiarvestades”
Kursuse maht: 6 tundi
20.03.2010 Tartu Ülikooli AvatudÜlikool
EDUKO projekti“Veebipõhiseõppematerjalide kekskonnaMATDID loominematemaatika õpetajatele jaõpetajakoolituseüliõpilastele” koolitusseminar
Kursuse maht: 6 tundi
20.11.2009 MTÜ Eesti PärimusmuusikaKeskus
"Eesti pärimusmuusika"
Kursuse maht: 3 tundi
19.03.2009 Avita
"Matemaatika õpetamisest 7.-9. klassis"
Kursuse maht: 6 tundi
16.03.2009 Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus
"Sisehindamiseteabeloeng"
Kursuse maht: 4 tundi
23.12.2008 Eesti NLP Instituut Koolituskeskus
"Pipart sulle keelele!"
Kursuse maht: 5 tundi

28.-29.11.2008

Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõppekeskuse lühikursus
"Erinevaid võimalusi matemaatikatunni huvitavamaks muutmiseks"
Kursuse maht: 16 tundi
22.12.2008 Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõppekeskuse lühikursus
"Õues õppimine"
Kursuse maht: 8 tundi

21.-22.08.2008

TIIGRIHÜPE
"GEOGEBRA algkursus."
Kursuse maht: 15 tundi

17.-18.03.2008

ASPEKONSULT
"Koolivägivald. Klassijuhataja roll ja oskused."
Kursuse maht: 16 tundi

03.01.2008

TAMREXOHUTUSE
Tuleohutusalase täiendusõppe kursus
Kursuse maht: 6 tundi
31.10.2007 MERLECONS JA KOOÜ
Sisehindamine koolis ja pedagoogilise personali roll selles
Kursuse maht: 8 tundi
31.03.2007 PROJEKTIPAUN
IKT oskuste rakendamine õppeprotsessis.Infotehnoloogia kasutamine õpiprojektide läbiviimisel
Kursuse maht: 20 tundi
22.04. - 11. 11. 2005 TallinnaÜlikool
Hariduslike erivajadustega laste toetamine põhikoolis.
Kursuse maht: 160 tundi
08. 04. 2004 Õpetajate taienduskoolituskursus
“Õppetoo aktiviseeriminejaõpilasteiseseisvamõtlemise kujundamineIIkooliastme matemaatikaõpetamisel”
Kursuse maht: 5 tundi
22. 03 – 18. 09.
2004
Avatud Meele Instituudi kursus
“Õppimiseväravad:multiintelligentsuseteooria ja selle rakendaminekoolis”
Kursuse maht: 38 tundi
22. 03 – 18. 09.
2004
Avatud Ulikooli taienduskursus
“Uued suunadmatemaatikaõpetamiselpõhikoolis”
Kursuse maht: 160 tundi
29. 11 – 17. 05.
2003
Avatud Meele Instituudi kursus
“Märgist mõistmiseni:lugemisejakirjutamise abil iseseisvaks õppijaks”
Kursuse maht: 160 tundi
20. 11. 2003 Koolitus
“Distsipliiniprobleemidelahendamineõppetunnis”
Kursuse maht: 8 tundi
18. – 19. 08.
2003
Avatud Meele Instituudi kursus
“Arenguvestlus koolis I”
Kursuse maht: 16 tundi
1. 11. 2002 Lääne–Virumaakonnakoostöökonverents
“Homne kodanik tänases koolis”
11.12.2001.-
27. 02. 2002
Avatud Meele Instituudi kursus
“Klassi kui grupi kujundamine”
Kursuse maht: 32 tundi
Teenistuskaik:
Alatest
27.08.2007
Tamasalu Gümnaasium
matemaatika õpetaja
5. - 12. klass
informaatika õpetaja
5., 6., 10. klass
 01.09. 2001 -
20.08.2007
Vasta Kool
matemaatika õpetaja
5. – 9. klassid

Võõrkeelteoskus: vene keel – emakeel
eesti keel – kõrgtase
inglise keel – hea tekstide mõistmine, rahuldav kõnes ja kirjas
Arvutioskus: Office programmid,
programmeerimine algtasemel (Python, JavaScript, Scratch),
veebilehte koostamie (HTML, Weebly, Wordpress)
Huvialad: Lugemine, reisimine, teatri külastamine