MATEMAATILISED MÄNGUD

Tagasi esilehele

5. KLASS 6. KLASS 7. KLASS 8.-9. KLASS
GÜMNAASIUM TEISED HUVITAVAD TEEMAD TEISED MATEMAATILISED MÄNGUD

KOGUD

"Mathplayground" MATH PLAY - FREE ONLINE MATH GAMES"
"Math Jeopardy Games" "XP Math Games"
"Sheppard Software Math Games" "LEARNMATHWITHFUN.COM"
"Math Games" "Number Fun: Counting Activities for Kids"(Thaks: Melissa Hardy)
"Math Games" "Math Online Games & Fun CRCT Games"

5. KLASS

 • Kümnendmurrud
  "Decimaland Whole Number Jeopardy " "Decimal Squares Interactive Games "
  Annotatsiooni lehed:
  Decimal Squares Blackjack
  Decimal Speedway
  "Competing At Place Value"(mäng arvuti või üksteise vastu) "Decimal Fractions - Practice sheet"
 • Arvkiir
  "Send in the Trolls" (leia keskmine/mediaan)
 • Ümardamine
  "ROUNDING NUMBERS"(erinevad tegevused) "Round each number to the nearest 1000"(vali õige vastus)
 • Arvude võrdlemine
  "Builder Ted" "Decimals"(kümnendmurdude jãrjestamine)
 • Kümnendmurdude liitmine/lahutamine
 • "Base blocks decimal" "Circle 3"
  Annotatsiooni leht
  "Animal See Saw "(mäng kahe jaoks) "Rock Hopper"(pane konna hüppama, et saada nõutud summa)
  "ADDING HUNDREDTHS WITH NUMBER LINES
 • Ühikute teisendamine
 • "Teaching measures"
  "Measures" (joonlaud + kaalud) "MostlyPostie" (mass)
 • Geomeetria
 • "Airlines builder"(kujundite joonestamine lõikude abil)
 • Nurgad
 • "Banana Hunt"
  Annotatsiooni leht
  "Angler"
  "Alien Angles"
  Annotatsiooni leht
  "Stop Clock"
  Annotatsiooni leht
 • Risttahukas
 • "Patterns For Solid Figures "(lõpeta kuubi pinnalotuse joonestamine) "Cubes"
  "Minecraft Volume: Rectangular Prism"
  "Can you count the number of cubes" "Identify the cube net"
  Üles

  6. KLASS

 • Koordinaattasand
  "General coordinates game"
  Annotatsiooni leht
  "Maze game"
  "Stock the Shelves "
  Annotatsiooni leht
  "Locate Coordinates"
  "Identify Coordinates"
  Annotatsiooni leht
  "Locate Coordinates"
 • Arvude võrdlemine
 • "Inequalities True-False"
 • Täisarvud
 • "Estimate the location on the number line" "Numberballs Absolute Value"
  "Circle 0"
  Annotatsiooni leht
  "Number Line Bounce"
  "Math Magician Integers Game "(mis märgiga on summa?) "Rectangle Multiplication of Integers"
  "MATH A - Order of Operations" "Connect Three"
  Annotatsiooni leht
  "Order of Operations" "Broken calculator"
  Annotatsiooni leht
  "DSP Pilot negatiive numbers" "Integers Jeopardy Game"
  "Math Lines"
  Üles

  7. KLASS

 • Tähtavaldised
 • "Late delivery"
  Annotatsiooni leht
  "Fundamental Algebraic Skills"
  "Patterns"

 • Võrrandid
 • "Balance when Adding and Subtractin" "Weigh the Wangdoodle"
  Annotatsiooni leht
  "Algebra Puzzle"
  Annotatsiooni leht
  "Algebraic Reasoning - Weighing Scales"
  Annotatsiooni leht
  "Easy Algebra Equations"
  Annotatsiooni leht
  "Two-Step Equations Game"
  "Solving equations with balance-strategy" "Algebra Balance Scales - Negatives"
  "Algebra Four"
  Annotatsiooni leht
  "Algebra"
  Algebra Meltdown" "Equations Jeopardy"
  Battle the Two-Step Equations"
 • Lineaarfunktsioon
 • "Planet hop" "Diamond Collector"
  Annotatsiooni leht
  "Save the zogs "
 • Kujundid
 • "Polygon Puzzle"
  Annotatsiooni leht
  "The eyeballing game"
  Annotatsiooni leht
  " Dupligon"

  Üles
  Tagasi esilehele