MTÜ Meie lapsed
 

Kabuste lahendamise kord

1. Kaebuste esitamine

1.1. Suuliselt võib kaebuse esitada ainult vahetule spetsialistile ning eeldusel, et ei soovita kirjalikku vastust ning probleem saab kohese lahenduse ega vaja edasist käsitlemist.
1.2. Suulisi kaebusi ei registreerita aga need menetletakse koheselt osapoolt vahel, kui probleemi ei õnnestu lahendada, siis tuleb kaebus esitada kirjalikult. Kui kirjalikku kaebust ei esitata, loetakse probleem lahendatuks.
1.3. Kaebusi saab esitada ainult kirjalikult - e-mailiga Mittetulundusyhing.Meie.Lapsed@eesti.ee - edastada paberkandjal asutuse juhatajale, reh.teenuste koordinaatorile

 

2. Kirjaliku kaebuse menetlemine

2.1. Kaebusi menetleb asutuse juhataja või juhatus vastavalt probleemi olemusele
2.2. Kaebusi registreerib rehabilitatsiooniteenuste koordinaator
2.3. Anonüümseid kaebusi ei registreerita ega menetleta
2.4. Kaebuse võib kirjutada vabas vormis
2.5. Kaebuse menetlemiseks on aega 30 päeva peale kaebuse registreerimist

 

3. Kaebuste lahendamine

3.1. Kaebusi lahendab asutuse juhataja, kes üldkoosolekul teeb lühikokkuvõte esinenud kaebuste kohta ja kaebuste lahendite kohta.
3.2. Kõik esitatud kaebused kogutakse lahendamise järgselt kaebuste lahendamise kausta
3.3. Kaebuste lahendamise kaust asub rehabilitatsiooniteenuste koordinaatori käes
3.4. Kaebused arhiveeritakse elektrooniliselt.

© 2008 - Meielapsed