MTÜ Meie lapsed
 

Meie toetajad

2009.a. suvelaagri toetajad on:

2008.a. linnalaagri toetaja:

2007.a. suvelaagri toetajad ja koostööpartnerid on:


2006.a. suvelaagri toetajad on:

2005.a. suvelaagri toetajad on:

Toetajate nimed avaldame kooli ajalehes, võimalusel kajastame sündmusi meedias.
sponsoritelogod.doc
© 2008 - Meielapsed