Lühike ja pikk suluta kaashäälik

iDevide ikoon Loe tulbad, seejärel read!

 

lühike
pikk
samal sammal
Kumu kummik
täna männid
kino kinnas
kilu killustik


iDevide ikoon Täida lüngad
Leia vead! Kirjuta lause õigesti!

1. Pargis kasvavad mänid ja tamed.

2. Puude all on samal ajal rohhi ja samal.

3. Annel on kinas ja lillelised kumikud.

4. Lapsed kõnnivad lilade palidega.

5. Miks olli kilustik lava ääres?

  

Mitme-valitavaga
Millised laused sobivad pildi juurde?
1
2
3
4
5