Lühike, pikk ja ülipikk sulghäälik 3

iDevide ikoon Hääldamine

Pane lünka lühike, pikk ja ülipikk K, P, T. Häälda sõnu! Milliseid sõnu saad?


KA__E

SO__ID

 
IDevice küsimuse ikoon Mitme-valikuga
Millistel sõnadel on tähendus?
  

kabe, kape, kade, kate, katte

sobid, sopid, soppid, sodid, sotid, sokkid

kabe, kappe, kade, kate, katte

sobid, sopid, sodid, sotid, sokid

kabe, kappe, kade, kate, katte

sobid, soppid, sodid, sotid, sokid 


iDevide ikoon Täida lüngad

b, p, pp: E u tu a asub teisel korrusel. Tu a viib kõrge tre . Tre i ees on trii uline vaip. Talle osteti hiljuti ka uus möö el. Seina ääres on kaks ka i. Ühes ka is hoiab tüdruk raamatuid ja mänge. Viimasel ajal mängib ta meelsasti ka et.

d, t, tt: Suures kapis on rii ed, kä erätid ja voodipesu. Voodi peal on pehme pa i ja ruu uline ka e. Voodi all paistavad tu idega sussid. Lau on pandud akna alla, et oleks palju valgust. Aknast näeb Epp naabermaja ka ust ja la idest ae a. Näe, vihma hakkab sa ama!

g, k, kk: A en on avar, tavaliselt paistab siia päi e. Täna oli ilm aga sü iseselt nu er. Epp keetis omale ma usat teed mee a. Ta pani jalga villased so id, võttis endale ümber sooja te i ja pu es voodisse, kus teda ootas juba lemmik-nu . Peagi jäi tüdruk tu uma.

  

Tõene / Väär küsimus
Loe lause, kas see sobib eelmise harjutuse kohta?


Epu tuba asub esimesel korrusel.

Tõene Väär

Voodil on triibuline kate.

Tõene Väär

Ilm on kevadiselt rõõmus.

Tõene Väär

Epp keetis endale haput teed meega.

Tõene Väär