Lühike, pikk ja ülipikk suluta kaashäälik 2

iDevide ikoon Lugemine
Tallad, talad, tallas, tassis, tassid, tase, kamin, kammin, kammis, pinnis, pinnud, pinal, narrid, narris, naris

Häälda täpselt ja kirjuta sõnad õigesti tulpadesse!


iDevide ikoon Täida lüngad

Kirjuta sõnad õiges järjekorras suluta kaashääliku pikkuse järgi tulpadesse!

Mille poolest on veel 2. ja 3. tulba sõnad sarnased?

 

lühike pikk
ülipikk

 

 

 

 

 

 

 

 

  

iDevide ikoon Tegevus
Moodusta suuliselt antud sõnadega lauseid nii, et igas lauses oleks vähemalt 2 tulba sõna!

IDevice küsimuse ikoon Mitme-valikuga
Millises lauses pole ühtegi viga?
       
Mu kumiku tala sisse on suur auk tekkinud!
Ma sain oma puust pinnalist ommale pinnu näppu.
Malle kamis kassi karva ilusasti silledaks.
Allan naris oma väikest õde, kes ei julge naris magada.
Hannes tassis puud kuurist kamina juurde.