Sissejuhatus

iDevide ikoon

Head õpetajad ja logopeedid!

Häälikuõpetus võib lastele teinekord üsna keerukaks osutuda. Et tuua tundidesse vaheldust, olen ette valmistanud töölehed, mis on arvutis täitmiseks. Õppematerjal sisaldab harjutusi täishäälikute, suluta kaashäälikute ja sulghäälikute pikkuste õigekirja kohta ning on mõeldud 1. kooliastmele.

Head harjutamist!

Pille Tina-Kuusik (pille.tina-kuusik@mail.ee)

Tallinna Lasnamäe Lasteaed-Algkooli logopeed