Sulghäälikute pikkused

iDevide ikoon

Eesti keeles on 3 sulghäälikut: k(g), p(b), t(d).

Pikkusi märgitakse kirjas järgnevalt:

 


lühike     pikk     
ülipikk
     
 g k
kk
 b p
pp
 d t
tt