Suluta kaashäälikute pikkused

iDevide ikoon

Suluta kaashäälikuid on eesti keeles 8: l, m, n, r, s, v, h, j.

Kirjas lihthäälikuna märgitakse neid järgmiselt:

 

 lühike  
pikk     
ülipikk  
     
 l ll
ll
 m mm
mm
 n nn
nn
 r rr
rr
 s ss
ss
 v   -
vv
 h   -
hh
 j   -
jj