Täishäälikute pikkused

iDevide ikoon

Eesti keeles on 9 täishäälikut: a, e, i, o, u, õ, ä, ö, ü.

Sõnas lihthäälikuna märgitakse neid järgmiselt:

 

lühike   
pikk     
ülipikk
     
a aa
aa
e ee
ee
i
ii
ii
o
oo
oo
u
uu
uu
õ
õõ
õõ
ä
ää
ää
ö öö
öö
ü
üü
üü