Lõpetamine, ühinemine ja jagunemine - Pärnu Spordiliit

Go to content

Main menu:

Lõpetamine, ühinemine ja jagunemine

Põhikiri

50. Liidu lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras.

51. Pärast võlausaldajte kõigi nõuete rahuldamist ja nõuet mitte esitanud teada olevate võlausaldajate raha deponeerimist kuulub allesjäänud vara üleandmisele tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule
.

 
Back to content | Back to main menu