Üldsätted - Pärnu Spordiliit

Go to content

Main menu:

Üldsätted

Põhikiri

1. Pärnu Spordiliit on mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik ühendus, mille põhitegevus on suunatud spordi harrastamisele ja avalikes huvides vaba aja sportlikuks veetmiseks tingimuste loomisele.

2. Mittettulundusühinguna on Pärnu Spordiliit eraõiguslik juriidiline isik, mille õigusvõime tekib selle kandmisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse ja lõpeb kustutamisega registrist.

3. Ühing on heategevuslik, see tähendab pakub sihtrühmale, mille toetamine tuleneb tema põhikirjast, kaupa või teenust peamiselt tasuta või muul kasumit mittetaotleval viisil või maksab sihtrühma kuuluvatele isikutele toetust. Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole Pärnu Spordiliidu põhitegevus
.

4. Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmetele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

5. Ühingu halduskulud vastavad tema tegevuse iseloomule ja põhikirjalistele eesmärkidele.

6. Pärnu Spordiliidu asukoht on Pärnu linn ja tegevuspiirkonnaks Eesti vabariik.

7. Pärnu Spordiliidul on oma sümboolika ja selle kasutamise ning käsutamise ainuõigus.

8. Liit on asutatud 5. detsembril 1996 Pärnus
.

 
Back to content | Back to main menu